|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Primarul Nicolae Sărdărescu va construi o sală de sport cu tribună de 180 locuri în oraşul Horezu 

sardarescu

 

Potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat recent de primarul oraşului Horezu, Nicolae Sărdărescu, se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Sală sport cu tribună, 180 locuri – proiect tip, localitatea Horezu, punctul Treapturi”. De asemenea, se va mai aproba predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de investiții „CNI” SA pe bază de protocol, a terenului intravilan situat in orașul Horezu, punctul „Treapturi” limitrof străzii Stadionului, Județul Vâlcea, aflat în proprietatea privată a Orașului Horezu, în suprafață de 8000 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 36561, cu număr cadastral 36561, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „CNI” SA a obiectivului de investiții „Sală sport cu tribună, 180 locuri – proiect tip, localitatea Horezu, punctul Treapturi”. În cadrul unui raport dat publicităţii se menţionează că primarul oraşului Horezu, Nicolae Sărdărescu, a depus luna trecută 10 proiecte în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală la Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi în cadrul fondurilor europene, valoarea totală estimată fiind de 55 milioane de lei. Acestea sunt: „Reabilitare, modernizare şi dotare corpuri de clădiri din cadrul Spitalului orăşenesc Horezu, judeţul Vâlcea” (18,17 milioane de lei); „Reabilitare şi modernizare strada I. Gh. Duca, km 0+000 – 5+000 din oraşul Horezu” (11,24 milioane de lei); „Modernizare strada Mircea cel Bătrân, cu lărgire la 4 benzi de circulaţie în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” (2,21 milioane de lei); „Amenajare Târg săptămânal Horezu” (1,26 milioane de lei); „Construire Piaţă agroalimentară în oraşul Horezu” (3,64 milioane de lei); „Modernizare iluminat stradal în oraşul Horezu” (622.796 lei); „Reabilitare şi modernizare sediu primărie, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” (2,1 milioane de lei); „Construire creşă Pomul vieţii în oraşul Horezu” (3,64 milioane de lei); „Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program prelungit cu 10 săli de grupa nr. 1, oraş Horezu, judeţul Vâlcea” (4,33 milioane de lei); „Reabilitare, modernizare şi dotare Corp B, Corp C şi Sala de sport din cadrul Liceului C-tin Brâncoveanu din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” (7,7 milioane de lei).

Leave a Response