|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

Senatorul Bogdan Matei a depus o propunere pentru modificarea Legii privind reforma în domeniul sănătăţii 

Matei Cocos

 

În data de 13 iunie 2017, senatorul PSD de Vâlcea Bogdan Matei a depus la Parlament o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Conform expunerii de motive, „în România, finanţarea sănătăţii se face într-o măsură mult prea mare de la bugetul public, ceea ce limitează drastic posibilitatea creşterii finanţării în acest sector. La nivelul celorlalte ţări din Uniunea Europeană, participarea sectorului privat la cofinanţarea cheltuielilor de sănătate se situează la un nivel mult mai ridicat decât în România. Din păcate, în România, alocarea responsabilităţilor de finanţare din surse publice a sănătăţii nu este foarte clară, existând adesea mai multe surse de finanţare pentru aceeaşi acţiune sau program de sănătate. Asemenea suprapuneri sunt rezultatul experienţei finanţărilor istorice insuficiente şi a planificării bugetare imprecise, astfel că orice sursă potenţială de fonduri este menţionată în speranţa că nevoile de cheltuieli vor fi acoperite până la urmă. Prezentul act normativ propune două noi abordări în ceea ce priveşte finanţarea unităţilor spitaliceşti, neexplorate până în acest moment. Prima face referire la introducerea în legislaţie a posibilităţii spitalelor de a accesa fonduri europene pentru a-şi finanţa activitatea. A doua se referă la introducerea conceptului de serviciu public de interes economic general, respectiv la compensarea costurilor ocazionate de prestarea acestui serviciu de către spitale, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat. Compensaţia se acordă spitalelor pentru prestarea unui SIEG, în condiţiile prevăzute în Decizia Comisiei din 20.12.2011 privind aplicarea art. 106 alin. (2) din TFUE în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora ie-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, fără a fi necesară notificarea prealabilă a Comisiei Europene. Serviciile de interes economic general (denumite în continuare „SIEG”) nu numai că sunt înrădăcinate în valorile comune ale Uniunii, dar joacă şi un rol central în promovarea coeziunii sociale şi teritoriale. Uniunea şi statele membre, fiecare în limita competenţelor sale, trebuie să aibă grijă ca aceste servicii să funcţioneze pe baza unor principii şi condiţii care să le permită să îşi îndeplinească misiunile. Anumite SIEG pot fi furnizate de către întreprinderi publice sau private, fără un sprijin financiar specific din partea autorităţilor statelor membre. Alte servicii pot fi furnizate numai în cazul în care autoritatea în cauză oferă compensaţii financiare prestatorului de servicii. în absenţa unor norme specifice ale Uniunii în materie, statele membre sunt, în general, libere să stabilească modul în care ar trebui organizate şi finanţate SIEG. Este evident că avem nevoie de o schimbare de paradigmă în finanţarea acestui sistem şi de o responsabilizare a factorilor implicaţi în distribuirea banilor, fie ei publici sau de altă natură. în acest moment, nu există în legislaţia din România posibilitatea legală de finanţare a spitalelor din fonduri comunitare, o sursă considerabilă, ce trebuie luată în seamă, mai ales în contextul în care există programe speciale europene dedicate acestui sector, iar România realizează, în acest moment, studii de fezabilitate pentru construirea a trei spitale regionale finanţate şi cu bani europeni. În practică, politicul joacă un rol decisiv în distribuirea fondurilor către sănătate, iar în cadrul acesteia, anumite domenii pot fi favorizate în detrimentul altora, pe criterii subiective, determinate de anumite sfere de influenţă. în acest sens, în textul acestei iniţiative legislative am introdus avizul de oportunitate al Ministerului Sănătăţii pentru a preveni situaţii abuzive, cum ar fi, de exemplu, ca intr-un spital de bolnavi psihici cronici, cu angajaţi doar specialişti în psihiatrie, să se achiziţioneze un bloc operator sau un Computer Tomograf. Prin urmare, prin această propunere legislativă introducem posibilitatea ca spitalele sa atraga fonduri comunitare, în vederea asigurarii derulării activităţii specifice, şi propunem responsabilizarea acestora în cheltuirea judicioasă a bugetelor, luând în calcul, în permanenţă, principiile de funcţionare a serviciului de interes economic general, principii de bază la nivelul Uniunii Europen, care ţin cont atât de misiunea specială încredinţată furnizorilor de astfel de servicii, cât şi de necesitatea eficientizării utilizării banului public”.

Leave a Response