|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va aloca 100.000 euro pentru reabilitarea iluminatului pe faleza râului Olăneşti 

lumini

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public faleza râu Olăneşti”, la valoarea totală de 465.345 lei fără TVA, echivalentul a 100.000 euro. Faleza râului Olăneşti, între Podul Vinerii Mari şi podul peste râul Olăneşti de pe b-dul Tineretului este în prezent iluminată, dar instalaţia electrică de iluminat public de pe ambele maluri ale râului este grav deteriorata si nu mai poate asigura un iluminat calitativ si uniform. Aceasta instalaţie are o vechime de peste 30 ani. Pentru a crea un ambient plăcut pe falezele râului Olăneşti, pentru cetăţenii care circula pe aceste faleze, s-a hotărât reabilitarea acestei instalaţii electrice de iluminat public. Reabilitarea acestei instalaţii de iluminat presupune: dezafectarea reţelei de iluminat existenta; realizarea unei noi instalatii de iluminat public; realizarea noilor branşamente la reţeaua de energie electrica, pe baza avizului tehnic de racordare. Instalaţia electrica aferenta reţelei de iluminat public supusa lucrării de reabilitare si înlocuire stâlpi se alimenteaza cu energie electrica prin intermediul a patru circuite electrice, descrise mai sus, ce se alimentează, fiecare, din reţeaua de energie electrica, pe baza avizului tehnic de racordare al operatorului, la solicitarea beneficiarului. Reabilitarea reţelei de iluminat public de pe falezele râului Olăneşti, in zona mai sus mentionata, presupune înlocuirea unui număr de 80 stâlpi precum si a cablurilor electrice de alimentare a stâlpilor de iluminat. Stâlpii pentru iluminatul stradal, noi, au înălţimea de 4m si sunt ornamentali. Corpul de iluminat stradal se monteaza pe stâlp prin intermediul unei console curbate, ornamentale. Fiecare stâlp de iluminat, nou, de pe faleza, se alimentează din noua reţea de iluminat. Sursa de finanţare a investitiei reprezintă fonduri din bugetul local al Municipiului Rm. Vâlcea si din bugetul de stat, in funcţie de alocarile bugetare.

Leave a Response