|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

Simpozionul Național Biserica și Armata României – Tradițiile conlucrării 

dsc_6546

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopia Râmnicului în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România și Centrul de cercetare al conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României General Paul Teodorescu cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn, a organizat vineri, 23 iunie 2017, Simpozionul Național Biserica și Armata României – Tradițiile conlucrării în cadrul căruia a avut și loc lansarea revistei Misiunea. 

în cuvântul de binecuvântare adresat în cadrul manifestării, intitulat Misiunea și mărturisirea – repere ale trăirii întru Adevăr,  Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „lucrarea Bisericii în lume, ca și continuare a lucrării Mântuitorului Hristos, arată lumii adevărul lui Dumnezeu: „Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr; oricine este din adevăr ascultă glasul Meu” (Ioan 18, 37). Sfânta Scriptură ne arată fără putință de tăgadă că Împărăția lui Dumnezeu nu se poate dobândi decât mărturisind Adevărul, adică pe Hristos Domnul, Care se identifică cu acesta și, în același timp, împlinind porunca lucrării misionare, aceea de a-L vesti pe Hristos Cel înviat.

Credința și mărturisirea ei este condiție esențială pentru dobândirea mântuirii: „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui” (Marcu 16, 16). Viața Bisericii este împletită cu misiunea, ca poruncă a lui Hristos Domnul dată nu doar Sfinților Apostoli, ci tuturor credincioșilor: „Mergând, învățați toate neamurile” (Matei 28, 19). În același sens, Sfântul Apostol Pavel mărturisește: „Vai mie de nu binevestesc” (I Corinteni 9, 16).

Același apostol ne învață în Epistola către Romani, spunând: „cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire” (Romani 10, 10). Astfel înțelegem că mântuirea noastră ține și de modul în care Îl mărturisim sau nu Îl mărturisim pe Hristos înaintea oamenilor. Credința nu ține doar de intimitatea omului, ci are un aspect exterior obligatoriu. Viața propusă de Evanghelie constă în renunțarea la bucuria noastră de dragul bucuriei celui de lângă noi, ca împreună să mergem pe calea ce duce spre Rai. Creștinul trebuie, cu timp și fără timp, să-L mărturisească prin propria viață pe Hristos ca dar primit de ei prin comuniunea euharistică. Astfel putem spune că nu doar omul Îl mărturisește pe Hristos cel înviat, ci și Hristos Însuși Se mărturisește pe Sine prin persoanele înduhovnicite: „nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, decât în Duhul Sfânt” (I Corinteni 12, 3). Cel care Îl dobândește cu adevărat pe Hristos Domnul în el, se face transparent lumii pentru Hristos. Din orice gest cât de mic al omului duhovnicesc, din privirea lui, din vorbele lui, Îl vezi pe Hristos care se odihnește în acesta.

Nu doar Sfinții Apostoli, ci toți creștinii trebuie să fie „sarea pământului”. Vestirea, mărturisirea lui Hristos este o condiție fundamentală a omului care trăiește în Biserică. Mărturisirea nu este doar un bun al preoților, ci fiecare creștin are datoria să-L vestească într-un fel sau altul, după puterea și darul fiecăruia, pe Hristos Domnul. Cuvântul Apostolului neamurilor „Vai mie de nu binevestesc” (I Corinteni 9, 16) este valabil într-o anumită măsură pentru fiecare. Poate nu toți Îl putem mărturisi prin cuvântul rostit sau scris, dar toți avem datoria să-L mărturisim pe Hristos Mântuitorul sufletelor noastre prin modul nostru de viețuire, prin modul de a fi în societate. Ziua Pogorârii Duhului Sfânt nu este numai ziua nașterii Bisericii, ci și ziua venirii și încadrării lumii în Biserică, prin și în Duhul Sfânt. Mărturisirea sau apostolatul este un element constitutiv al Bisericii și totodată indiciul dinamismului vieții duhovnicești. Creștinul trebuie să fie conștient de responsabilitatea sa, de faptul că după împlinirea misiunii sale va fi judecat.

Anul acesta, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca an comemorativ al Patriarhului Justinian şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, subliniază în chip strălucit datoria creștinului de a fi misionar și mărturisitor permanent al Adevărului. Mulţimea mărturisitorilor şi martirilor credinţei din ţara noastră în timpul comunismului ne îndeamnă mereu să vedem cum a fost înțeleasă această misiune de părinții noștri și cum au împlinit această chemare chiar în vremuri de grea cumpănă pentru Biserica noastră.

În acest context, binecuvântăm cu bucurie lucrările acestei a VI-a ediții a Simpozionului Național „Biserica și Armata României – Tradițiile conlucrării” și, în același timp, ne rugăm ca activitatea periodicului Misiunea al Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata Română „General Paul Teodorescu”, de la Mănăstirea „Dintr-un Lemn”, să-și atingă scopul, intensificând în anul acesta cercetările asupra perioadei 1948-1989 din istoria Bisericii noastre și subliniind importanța mărturisitorilor din timpul comunismului pentru întărirea Bisericii Ortodoxe Române”.

În continuarea simpozionului moderat de către Prof. Univ. Dr. Valentin Ciorbea, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, au susținut comunicări Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Lect. Univ. Dr. Florian Bichir, ministru secretar de stat și membru al Colegiului CNSAS, reprezentanți ai Statului-Major al Forțelor Navale, ai Forțelor Aeriene Române și ai Muzeului Marinei Române, comandor dr. Marian Moșneagu, comandor (r) prof. dr. Aurel Pentelescu, dr. Alin Spânu.

Prin manifestările organizate, Centrul de cercetare reușește să ofere, prin prisma documentelor publicate în paginile revistei Misiunea, noi perspective asupra adevărului istoric, reușind chiar o reparație morală asupra memoriei unora dintre aceste personalități, între care și cea a Generalului adjutant Paul Teodorescu.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, bucurându-se de participarea unor prestigioși profesori de istorie de la universități din țară, preoți, cercetători, ale reprezentanților instituțiilor de comandă, de instrucție și de învățământ militar.

Înfiinţarea Centrului de Cercetare al Conlucrării Bisericii Ortodoxe Române cu Armata României – General Paul Teodorescu constituie demersul cultural pe care Arhiepiscopia Râmnicului şi Instituţiile de comandă, de instructie şi învăţământ militar îl susţin pentru reafirmarea misiunii jertfelnice pe care domnitorii români creştini şi armata din toate timpurile au desfăşurat-o pentru „apărarea Bisericii şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră”.

Manifestările duhovnicești, științifice și culturale vor continua la Mănăstirea Dintr-un Lemn, sâmbătă, 24 iunie, prin slujba de pomenire a Generalului Paul Teodorescu și Ședința Consiliului Științific al Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României – General Paul Teodorescu.

Leave a Response