|joi, iulie 25, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat să aprobe rectificarea bugetului şi evenimentele desfăşurate cu ocazia Zilei Imnului Naţional 

primaria_valcea_31494400

 

Vineri, 30 iunie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si al unităţilor de cultură pentru anul 2017; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfăşurate cu ocazia Zilei Imnului Naţional; raport şi proiect de hotărâre privind aprobare DALI şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport la Liceul Tehnologic Căpitan N. Pleşoianu”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru întreprinderea publică Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local nr. 184/2017 referitoare la mandatarea reprezentantului municipiul în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA; raport şi proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a candidaţilor în vederea numirii acestora în Consiliul de administraţie la întreprinderea publică Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA; raport şi proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate Societăţii APAVIL SA; raport şi proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate Societăţii CET GOVORA; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă a spaţiului situat în PT 42 Nord către Societatea Naţională Independentă a Handicapaţilor din România -Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – construcţie din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării; raport şi proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil-construcţie, aflat în proprietatea publică a municipiului Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil -teren, cu destinaţia de drum public; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia (strada Republicii nr. 11); raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiţii suplimentare la Baza sportivă „1Mai”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de Municipiul Rm. Vâlcea pentru sectoare cadastrale; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Amplasare locuinţe colective D+P+5-6E parţial penthouse şi spaţii libere la parter”, bulevardul Dem Rădulescu nr. 41, investitor Dumitrescu Constantin; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2017 referitoare la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu pentru anul şcolar 2017-2018; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Creşe; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor şi bunurilor din Râmnicu Vâlcea, în vederea asigurării măsurilor de ordine şi linişte publică, precum şi paza acestora de către personalul Poliţiei Locale; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Spania.

Leave a Response