|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

ANUNȚ PUBLICITAR – procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Vâlcea 

serviciul-de-probatiune

 

ANUNȚ PUBLICITAR

Direcţia Națională de Probaţiune, cu sediul în București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demarează procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Vâlcea.

Documentația de atribuire a contractului de închiriere, împreună cu cerințele tehnice sunt puse la dispoziția persoanelor interesate de către Direcţia Economică – Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Direcției Națională de Probaţiune, camera 40, etajul 6, între orele 8:30 -17:30, persoană de contact – Simona CHIRIŢĂ, telefon 0371/050.606, e-mail: simona.chirita@just.ro, sau se pot regăsi pe site-ul www.just.ro, accesând secțiunea Informații de interes public/achiziții publice.

Ofertele vor respecta cerințele tehnice din documentația de atribuire.

Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este „prețul cel mai scăzut”, aplicat la ofertele care îndeplinesc în totalitate criteriile de selecție şi/sau calificare şi cerințele tehnice solicitate.

Ofertele pot fi depuse până la data de 12.07.2017,orele 10:00 la secretariatul Direcției Naționale de Probaţiune.

Leave a Response