|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

CONVOCATOR – GEMINA TOUR SA 

anunturi

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii GEMINA TOUR  SA cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda, nr. 103, jud. Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Valcea cu nr. J 38/876/ 1991, CUI: 1477750, capital social: 2.146.102,5 lei,  in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

 CONVOACA      

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor societatii GEMINA TOUR S.A. la data de 04.09.2017, ora 11.00 . Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda, nr. 103, jud. Valcea, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 18.08.2017, considerata data de referinta.

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi

  1. Alegerea Consiliului de Administratie compus din trei persoane pentru o perioada de doi ani
  2. Imputernicirea Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna si inregistra la ORC si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

Actionarii, persoane fizice si juridice, inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct, prin reprezentanti legali sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale, ce va fi depusa in original pana la data de 01.09.2017, orele 11.00.

Propunerile de candidaturi, pentru calitatea de administrator, se vor depune la sediul societatii pana pe data de 25.08.2017 orele 16,00.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu  si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

In cazul in care pe data de 04.09.2017 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, adunarea generala ordinara  isi va desfasura lucrarile la a doua convocare, respectiv in data de 05.09.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii – persoana de contact  dna Craioveanu Laura-Nicoleta – Director general, tel 0748/360186, in fiecare zi lucratoare intre orele 09.00 – 16.00.

 

 

 Presedinte al Consiliului de Administratie,

Vasile  Carmen Iulia

 

 

 

 

 

 

           

Leave a Response