|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Programul PNDL 2 i-a adus primarului oraşului Călimăneşti, Florinel Constantinescu, finanţarea a trei proiecte 

calimanesti_4 Florinel Constantinescu

 

Zilele trecute, primarul oraşului Călimăneşti, Florinel Constantinescu, a primit vestea de la Ministerul Dezvoltării Regionale că va beneficia de finanţarea a trei proiecte prin PNDL 2: „Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic de Turism Călimănești” (323.190 lei); „Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești” (383.180 lei); „Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr. 1 Călimănești” (464.470 lei). La iniţiativa primarului oraşului Călimăneşti, Florinel Constantinescu, Consiliul Local a aprobat luna trecută proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului pe anul 2017 cu suma în plus de circa 100.000 euro. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 27 aprilie 2017 s-a aprobat rectificarea bugetului local al UAT Oraş Călimăneşti pe anul 2017, valoarea aprobată a acestuia fiind de: 20.369.340 lei la partea de venituri, din care  20.360.410 lei din venituri estimate de încasat şi respectiv 8.930 lei din excedentul anilor anteriori; 20.369.340 lei la partea de cheltuieli. Conform dispoziţiilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Astfel, având în vedere că unele venituri ale bugetului local se cuprind în buget după încasarea lor (venituri din donaţii şi sponsorizări, venituri din valorificarea unor bunuri), şi analizând  nivelul încasarii veniturilor din primul semestru al anului 2017, s-a decis rectificarea bugetului local cu suma de 318.500 lei. De asemenea, potrivit prevederilor Ordinului directorului general al ANCPI nr. 819/2016, oraşului Călimăneşti i-au fost repartizate credite bugetare aferente anului 2017 în sumă de 107.000 lei, destinate efectuării plăţilor pentru Programul naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale.

Leave a Response