|sâmbătă, decembrie 2, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice internate în Căminul de bătrâni 

cpv00

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent propunerea ca, pentru anul 2017, costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice ce urmează a fi internate în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea la nivelul minim de cost, respectiv 1.982 lei/lună/beneficiar. Pe baza costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2017, s-a mai aprobat contribuţia de întreţinere a persoanelor vârstnice ce urmează a fi internate în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea, în cuantum de 1.982 lei/lună/beneficiar. Costurile stabilite de primărie vor asigura desfăşurarea în condiţii normale a activităţii serviciului social Căminul pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea, iar contribuţia asistaţilor şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora se face în condiţiile din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor legale privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau judeţene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii. Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. Astfel, potrivit Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, standardul minim de cost/an pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice este de 23.784 lei/an/beneficiar, respectiv 1.982 lei/lună/beneficiar. Mergând tot la prevederile Legii nr. 17/2000, art.24 stipulează că: „Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele organizate potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întretinere. Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în limita hotărâtă de acestea”. S-a ţinut seama, totodată, de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social «Căminul pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea», instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2017 şi în baza căruia a fost întocmită şi Procedura privind admiterea sau ieşirea persoanei vârstnice în Căminul pentru persoane vârstnice din Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response