|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Corecţii financiare de 240.000 euro plătite de CJ Vâlcea la proiectul de reabilitare a Spitalului Judeţean 

SJU

 

Joi, 17 august 2017, în şedinţă extraordinară, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat utilizarea unei sume din excedentul bugetului local în cuantum de circa 240.000 euro, pentru plata creanţelor bugetare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. În cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale va admite capătul de cerere, privind suspendarea titlului executoriu în sumă de 240.000 euro, din cadrul contesaţiei administrative promovate de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Vâlcea, prevederile hotărârii nu se vor aplica. Cu adresa nr. 88877/17.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale – Direcţia Generală Program Operaţional Regional – Serviciul Constatare Nereguli şi Antifraudă, a transmis nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, nr. 88534/17.07.2017, cu privire la contractul de finanţare nr. 2163/09.09.2011-proiect cod SMIS 13064 „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” – axa 3, domeniul majoritar 3.1, beneficiar UAT Judeţul Vâlcea. Pentru neregulile constatate, la capitolul motivele de fapt din Nota de constatare, în conformitate cu prevederile OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, echipa de verificare stabileşte aplicarea unei corecţii din valoarea contractului de finanţare verificat. Valoarea creanţei bugetare rezultată din aplicaţia corecţiei financiare ce trebuie plătită de UAT Judeţul Vâlcea, este de 1.082.708.4 lei, din care 754.655,06 lei, reprezintă contribuţia din fonduri UE; 114.973,91 lei, reprezintă contribuţia publică naţională de la bugetul de stat; 213.079,07 lei, reprezintă TVA. În temeiul art.42 alin.(1) din OUG nr.66/2011, termenul de plată al debitului este de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, iar neplata creanţei în termen atrage dobânzi penalizatoare. Potrivit prevederilor art.43 lit.a) din OUG nr.66/2011, Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, constituie titlu executoriu în caz de neplată în termenul menţionat mai sus. În contextul celor prezentate, suma de 1.082.708,04 lei, urmează să fie restituită către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene din veniturile bugetului propriu al Judeţului Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response