|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Sprijin financiar de la APIA pentru împăduriri 

apia

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Vâlcea informează potenţialii beneficiari că, până la data de 6 octombrie 2017, se depun cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, sesiunea 2/2017. Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenţie 5E – Promovarea conservării şi a sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură. Alocarea financiară pentru sesiunea 2/2017 este de 50.000.000 euro. Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro. Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafeţelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire şi de obţinere a avizului pentru proiectul tehnic de împădurire de la Garda Forestieră. Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 287/2017, publicat pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”. Cererile de sprijin se depun la Centrele Judeţene APIA, însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, iar selecţia acestora se va efectua conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 362/2016 şi publicat pe site-ul APIA. Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Judeţene APIA ca urmare a publicării pe site-ul APIA a Raportului de selecţie aprobat de către directorul general al DGDR-AM PNDR.

Leave a Response