|sâmbătă, aprilie 13, 2024
  • Follow Us!

Anunţ nr. 2 – SC LUCICORICOM SRL – privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

anunturi

 

SC LUCICORICOM SRL, judeţul Vâlcea, titular al proiectului „Construire centru SPA”, propus a fi amplasat în  Rm. Vâlcea, str. Schitul Troianu, nr. 17, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus  amintit.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de email:office@apmvl.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării/afişării prezentului anunţ.

Leave a Response