|sâmbătă, aprilie 13, 2024
  • Follow Us!

ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE A SENATORULUI PSD BOGDAN MATEI 

bogdan_matei_proiect_1
Activitatea parlamentară în cifre a senatorului PSD Vâlcea Matei Constantin Bogdan se prezintă astfel:

Iniţiative legislative-21

– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
– Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
– Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
– Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
– Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba
– Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
– Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
– Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea)
– Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
– Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
– Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
– Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014

Întrebări – 1
– Finalizarea Programului național de restaurare „Schitul Jgheaburi Stoenești”

Interpelări – 1

-Finanţarea unui număr de 532 de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult

Luări de cuvânt în plen – 3

Moţiuni – 1

„România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!” – iniţiată de deputaţi şi senatori aparţinând Grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat şi ale Grupurilor parlamentare ale Alianţei liberalilor şi democraţilor din Camera Deputaţilor şi Senat”

Sursa: criterii.ro

Leave a Response