Felul în care înţeleg anumiţi afacerişti să aplice prevederile Legii 448/2006 dovedeşte încă o dată, dacă mai era nevoie, cum o idee bună poate fi transformată în metodă de sifonat bani publici cu ghiotura sub privirile neglijente ori, mai rău, complice ale şefilor unităţilor de stat. Când unul dintre ei se crede mai deștept, iar “victimele” sale sunt societăţi de stat care sunt cu un picior în faliment şi concediază oameni din această cauză, situaţia devine una cu atât mai scandaloasă.

Legea 448/2006 reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) şi celelalte autorităţi publice centrale şi locale au obligaţia să asigure, potrivit acestei legi, condiţiile necesare pentru integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap.

Conform art. 78 alin. 3) din actul normativ menţionat, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, în organigramele cărora există cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile specificate, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.
În aceste condiţii, în special societăţile de stat şi instituţiile publice cu organigrame stufoase preferă să achiziţioneze diverse produse şi servicii furnizate de societăţi protejate autorizate de ANPD, reducându-şi astfel obligaţiile de plată către stat.

Firma a facturat şi încasat ilegal bani de la RAJDP

Din documentele obţinute de “Săptămâna în Oltenia”, Olteam Paper SRL este unitatea protejată care apare obsesiv ca furnizoare de produse şi servicii contra unor sume cel puţin stridente unor instituţii precum RAJDP Vâlcea, APIA Vâlcea sau Primăria Râmnicu Vâlcea. În perioada 2013 – 2015, numai către RAJDP societatea autorizată a livrat rechizite, materiale de curăţenie sau materiale de siguranţă rutieră în valoare de un miliard de lei vechi. Din verificările noastre la autorităţile competente, însă, Olteam Paper SRL apare ca fiind autorizată ca Unitate Protejată (ordinul nr. 406/27.02.2013, autorizaţie nr. 1247/27.02.2013), strict pentru obiectul de activitate “ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIILOR DE PUBLICITATE – 7311 ”, deci nu pentru comerţul produselor amintite, transformând afacerea într-una cvasipenală pentru părţile semnatare a contractelor. În plus, firma amintită încalcă şi Ordinul 1.372 din 2010, privind aprobarea procedurii de autorizare a unităţilor protejate (art. 4, lit. c). Conform acestui act normativ, unităţile protejate au obligaţia să comercializeze strict produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate. SC Olteam Paper SRL are angajată o singură persoană cu handicap, şi aceea în funcţia de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE, funcţie care nu are nicio legătură cu producţia de echipamente de protecţie, încălţăminte, produse de papetărie etc. O simplă interogare a persoanei cu handicap angajate poate demonstra că aceasta nu a prestat niciodată serviciile facturate de SC Olteam Paper SRL.
Pus în faţa evidenţei, directorul general al RAJDP, societate aflată în proprietatea Consiliului Judeţean Vâlcea, a recunoscut tranzacţia, dar a făcut pe neştiutorul în ceea ce priveşte faptul că Olteam Paper a facturat şi încasat ilegal bani pentru produse şi servicii în baza legii 448/2006. “Noi nu am cotractat publicitate pentru că nu avem nevoie de publicitate. Ne-au livrat lunar salopete, bocanci şi alte produse de protecţia muncii, pe care angajaţii RAJDP le-au verificat de fiecare dată şi le-am achitat tot lunar. Lăsaţi-mă până dimineaţă să cer situaţia de la colega din subordine şi vă pun la dispoziţie graficul de plăţi. Dacă nu aveau voie să factureze pe 448, înseamnă că trebuie să ne dea banii înapoi, nu?”, a încheiat aparent senin Nicolae Vălimăreanu, evitând din răsputeri să mai spună şi dacă nu i s-au părut măcar preţurile exagerate.

Contractul dintre RAJDP Vâlcea şi Olteam Paper SRL este încheiat în baza Legii 448/2006, SC Olteam Paper SRL putând să livreze doar produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate. SC Olteam Paper SRL are un singur angajat, persoană cu handicap, în funcţia de “Operator introducere validare şi prelucrare date”, deci nu poate comercializa cizme, bocanci, produse de papetărie etc. Astfel, toate serviciile sau produsele facturate de SC Olteam Paper SRL în baza Legii 448/2006, fiind NEDEDUCTIBILE pentru terţi în baza Legii 448/2006. Deşi Olteam Paper SRL are obiect de activitat autorizat “7311-Activităţi ale agenţiilor de publicitate”, aceasta practică activităţi de comerţ ilegal, în baza Legii 448/2006, ducând entităţile juridice partenere la limita evaziunii fiscale şi a spălării de bani.

Astfel, există suspiciuni rezonabile că facturile emise de SC Olteam Paper SRL către RAJDP Vâlcea sunt ilegale, calculate special pentru ca RAJDP Vâlcea să nu plătească lunar sumele de bani către bugetul de stat reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap cf. art. 78, alin. (3), lit. a, din Legea nr. 448/2006, bugetul statului fiind astfel prejudiciat cu sumele respective.

Activitati ale agentiilor de publicitate 7311 
Aceasta clasa include: – furnizarea unei game complete de servicii de publicitate şi de promovare (prin posibilităţi interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanţă servicii de creaţie, producţia de material publicitar şi cumpărarea acestuia. Această clasă include: -crearea şi realizarea campaniilor publicitare: -crearea şi plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio şi televiziune, pe Internet şi alte mijloace media – crearea şi plasarea reclamelor în aer liber, de exemplu afişe, panouri şi cadre, proiectarea showroom-urilor şi aplicarea de colante publicitare pe maşini şi autobuze – publicitatea aeriană -distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor -creare de standuri, structuri şi site-uri de afişare – desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor – promoţii de produse -activităţi de marketing prin punctele de vânzare -publicitate directă prin poştă.
Această clasa exclude: – tipărirea materialelor pentru publicitate, vezi 5819 – producţia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune şi film, vezi 5911 – activităţi de studiere a pieţei, vezi 7320 – fotografii publicitare, vezi 7420 – organizarea de conferinţe şi expoziţii comerciale, vezi 8230 – activităţi de expediere prin poştă, vezi 8219.

 

În urma unui articol de presă apărut într-o publicaţie on-line, conducerea RAJDP Vâlcea emite un comunicat de presă în care recunoaşte că respectivul contract de presări servicii (nr. 17/08.04.2013) precum şi actele adiţionale (nr. 950/08.04.2014, nr. 96/07.04.2015), deşi sunt încheiate pentru servicii de publicitate aşa cum este stipulat în oferta/scrisoare de intenţie nr. 15/08.04.2013, au avut de fapt alt obiect şi anume achiziţii rechizite, materiale de curăţenie, de siguranţa muncii sau materiale de siguranţă rutieră (comunicat de presă nr. 1372/20.04.2016).
Astfel, există suspiciuni rezonabile că facturile emise de SC Olteam Paper SRL către RAJDP Vâlcea sunt fictive, calculate special pentru ca RAJDP Vâlcea să nu plătească lunar sumele de bani către bugetul de stat reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap cf. art. 78, alin. (3), lit. a, din Legea nr. 448/2006, bugetul statului fiind astfel prejudiciat cu toate sumele facturate şi achitate de firma Olteam Paper SRL.

Sursa: saptamana.net