|joi, iunie 20, 2024
  • Follow Us!

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la începutul anului școlar 2017-2018: Educația – sădirea iubirii dumnezeiești în sufletele copiilor 

IPS Varsanufie copii

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la începutul anului școlar 2017-2018

Așa cum suntem obișnuiți ca la orice început al unei lucrări să cerem ajutorul lui Dumnezeu, acum, când elevii încep din nou drumul creșterii intelectuale, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-Și reverse harul Său asupra acestora și să-i ocrotească în purtarea Sa de grijă. Educația presupune muncă, cercetare, atenție deosebită, dar înainte de toate rugăciune, așa cum Sfântul Isaac Sirul accentuează în scrierile sale, condiția esențială a succesului în orice lucru întreprins de om este ca „orice lucru, mare sau mic, să fie cerut cu rugăciune de la Ziditorul Său”.

Prezența slujitorilor Bisericii, de fiecare dată la începutul anului școlar, în mijlocul Dumneavoastră exprimă prețuirea și cinstea pe care Biserica dintotdeauna a acordat-o față de Școală, instituție fundamentală pentru orice neam și, totodată, atenția față de copiii care încep o nouă etapă din viață, dorind ca aceștia să crească în grija și cu binecuvântarea Milostivului Dumnezeu.

Biserica, alături de Școală și Familie, are ca misiune principală sădirea iubirii față de semeni și față de Dumnezeu în sufletele copiilor, dar și valori precum dragostea față de neam, respectul față de părinți și dascăli. De aceea doar efortul conjugat al acestor trei instituții reper pentru Neamul Românesc mai are puterea de a păstra nevinovăția și iubirea față de aproapele pe care copiii o au, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: „ca să fiţi fără de prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu” (Filipeni II, 15). Școala trebuie să pregătească elevii pentru viața adevărată, responsabilizându-i ca ființe purtătoare de chip dumnezeiesc. Însă educația copiilor nu trebuie să rămână doar o misiune a dascălilor. De aceea, Biserica a dezvoltat noi proiecte de catehizare în parohii și, totodată, ne adresăm la început de an și părinților pentru a veghea asupra preocupărilor propriilor fii, pentru a nu-și pierde timpul cu lucruri nefolositoare și a-și consuma puterile în lucrări neziditoare, ci să-și pună în bună lucrare talanții pe care Dumnezeu i-a sădit în fiecare, făcându-i să rodească cât mai mult. La temelia lucrării noastre comune în formarea și buna creștere a elevilor să așezăm sentimentele de dragoste și prețuire, unite cu încrederea și responsabilitatea. Dacă elevul va simți iubirea părinților, a învățătorilor și a profesorilor ca revărsându-se din iubirea lui Dumnezeu asupra lor, vor crește ca fii buni ai Neamului și ai Bisericii noastre strămoșești, bucurându-se în viață de toate darurile lui Dumnezeu.

Acum la începutul unui an nou școlar Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-și reverse darurile Sale cele bogate asupra elevilor, părinților și cadrelor didactice, dăruindu-le sănătate deplină, putere în toată lucrarea și, mai ales, roade bogate spre bucuria tuturor!

† VARSANUFIE

Arhiepiscopul Râmnicului

11 septembrie 2017

Leave a Response