|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

Grigore Craciunescu: Contractul cu ROMPREST este PĂGUBOS și se va transforma într-un dezastru financiar pentru bugetul Municipiului! 

grigore_craciunescu_20

Drept la replică

Referitor la materialul publicat de dumneavoastră, în data de 09 septembrie

2017,  intitulat “Romprest dă de pământ cu consilierul local gură -mare Crăciunescu ”,

într-o manieră tendențioasă , în virtutea dreptului la replică, vă formulez următorul

punct de vedere.

Remarc cu dezamăgire și îngrijorare cum un simplu operator, care prestează

un serviciu de salubritate (colectează gunoiul) pentru comunitatea noastră, face

afirmații denigratoare la adresa mea . Acest operator îmi aduce jigniri și ofense cu scopul de a determina încetarea luării unei

poziții. Pe această cale, îi transmit public, că voi continua să-mi exprim opinia,

fundamentată pe documente, cu privire la sumele colosale ce urmează să-i fie

achitate din bugetul local cu titlu de despăgubiri.

În cele ce urmează, voi explica și răspunde punctual acuzațiilor pe care

Romprest Energy, prin administrator Marinescu Nicolae Cristinel, le-a formulat.

 

  1. Contractulcu dumneavoastră este PĂGUBOS și, dacă nu se schimbă nimic, se

va transforma într-un dezastru financiar pentru bugetul Municipiului Râmnicu

Vâlcea. În acest moment, conform ultimei actualizări a tarifelor, prețurile pentru

vâlceni sunt următoarele: 6,47 lei/persoană/lună pentru persoanele fizice și 281,5

lei/tonă pentru agenții economici și instituții dar să nu uităm că prețurile cu care ați

câștigat licitația erau de: 4,75 lei/persoană/lună respectiv 161,6 lei/tonă.

Creșterea tarifelor este de 36,22 % pentru persoane și 74,19 % pentru firme.

Câte persoane au primit măriri de salariu de 36 %, din August 2015 și până

astăzi?

Câți agenți economici au reușit să-și crească prețurile, în perioada August 2015-

Iulie 2017, cu 74 % ?. Și asta în condițiile în care TVA s-a redus de la 24% la 19%

Dar, țin să vă reamintesc, că dumneavoastră mai primiți niște venituri, ca

despăgubire, direct din bugetul local. De curând în Consiliu Local s-a aprobat

 

transferul sumei de 1,1 milioane lei de la întreținerea și repararea străzilor în

contul plăților către dumneavoastră, pentru o hotărâre a instanței. Din afirmațiile

primarului Mircia Gutău, și din raportul Direcției Administrație Juridic nr. 3325 /

  1. 08. 2017,searată că  mai sunt încă 5,1 milioane lei sume în litigiu. Iar dacă

contractul se va desfășura ca și până acum, înțelegem că până în August 2018, mai

urmează încă cel puțin 6,1 milioane lei de plătit din buget către dumneavoastră.

PESTE 110 MILIARDE LEI VECHI SUPLIMENTAR ÎN CONTUL SC. ROMPREST FAȚĂ

DE                                                                                          CONTRACT                                                                                          !!!!

La un calcul simplu rezultă că prețul plătit de persoanele din Râmnicu Vâlcea către

dumneavoastră, de acum înainte, ajunge la … 18 lei/persoană/lună !!!

Adică 6,47 lei/lună pe factura Romprest și 11,6 lei/lună direct din bugetul local.

Nimeni nu v-a cerut să veniți cu 3,83 lei + TVA la licitație în 2015, dumneavoastră ați

ofertat.

Stiu că la licitația organizată și anulată, în 2014, ați ofertat un preț de aproximativ 7

lei și ați fost clasați pe locul 3. Oare nu asta este o strategie aplicată de

dumneavoastră, să veniți la licitație cu prețuri nejustificat de mici iar după câștigarea

contractului, cu susținerea unor persoane din autoritatea locală, să măriți prețurile

până acolo unde vă convine, bineînțeles, fără a respecta normele legale în vigoare?

 

  1. Afirmațică stația de sortare deținută de vechiul operator “a funcționat

clandestin”.

Agenția de Mediu Vâlcea, Garda de Mediu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea și

Primăria Râmnicu Vâlcea au fost toate părtașe, în perioada 2009-2015, la o funcționare

clandestină a unei stații de sortare și au beneficiat nelegal de serviciile de sortare a

deseurilor?

 

  1. Afirmațică stația de sortare a vechiului operator este de fapt și de drept

proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea și asta pentru că vechiul operator a solicitat și

primit o creștere de tarif pentru “acoperirea cheltuielilor” cu noua activitate de

sortare. Să înțeleg că, pe același principiu, Municipiul Râmnicu Vâlcea trebuie să intre în

proprietatea tuturor mijloacelor de transport, camioane și containere, transport la

București, pentru care dumneavoastră ne solicitați decontarea cheltuielilor de

transport? Mai mult, cheltuielile cu colectarea deșeurilor includ și amortizarea

autogunoierelor, pe perioada contractului astfel încât, pe același principiu, toate

autogunoierele dumneavoastra                                                                                  cu care lucrați acum în oraș trebuie, la sfârșitul contractului, să intre de drept în proprietatea

Municipiului Râmnicu Vâlcea ? Fac și precizarea că, la creșterea de tarif din 2008, nu s-a

pus niciodată problema  Municipiul Râmnicu Vâlcea  suporte INVESTIȚIA în stația

de sortare, nici măcar o parte din aceasta. Operatorul a justificat solicitarea de

creștere de tarif prin faptul că i-au crescut cheltuielile datorită acestei noi operațiuni,

numărul de salariați, utilități și întreținere-reparații. Interpretarea pe care o faceți

dumneavoastră pe              hotărâre este în cel mai bun caz…jalnică.

Și pentru că tot faceți vorbire de competențele și profesionalismul dumneavoastră, vă

rog să-mi spuneți dacă dumneavoastră dețineți sau operați, undeva, o stație de sortare,

oricât  de mică. Sau dacă aveți vreo experiență  pe  acest domeniu?

 

  1. Măacuzați că fac parte din Consiliul Local care i-a permis vechiului operator

să functioneze ilegal, din 2011 până în 2015. Dumneavoastră transmiteți opiniei

publice: Consiliul Local comite ilegalități, a lăsat vechiul operator să funcționeze

ilegal.

Din nou înțelegem care este nivelul dumneavoastră de cunoastere a legislației în

domeniul în care activați… Faceți acuzații fără minim de cunoștinte și

responsabilitate.

 

  1. Privitorla deșeurile reziduale mixte și la obligațiile pe care le aveți prin

contract, dumneavoastră afirmați că:

“…. în Caietul de sarcini nu se prevede decât că vom transporta această

categorie de deșeuri la depozitul ecologic de la Fețeni și nimic mai mult. Noi am

încheiat un contract de colectare și transport deșeuri, pe un traseu definit, iar

contractul nu prevede obligația noastră de a supune deșeurile reziduale

vreunui procedeu de sortare.

…. Deci nu există nicio obligație pentru societatea noastră de a avea o

asemenea stație(tratare a deseurilor reziduale), iar dacă ar fi fost o condiție

pentru noi prevăzută în vreun document, pe care noi să nu o fi adus la

îndeplinire, contractul cu municipalitatea ar fi fost reziliat de mult.

 

Caietul de sarcini la care faceți referire este Anexa 3 la HCL 168 din 28. 08. 2014 prin

care s-a organizat licitația.

Tot parte din acelasi HCL este și Anexa 2, Regulamentul al serviciului public de

salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea.

TOATE ACESTE DOCUMENTE sunt parte integrantă din Contractul de

concesiune nr. 23205 din 26. 06. 2015, încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și

Romprest, conform Cap.6 Documentele Contractului:

Art. 6.1 Sunt parte integranta a prezentului contract următoarele documente:

Regulamentul Serviciului Caietul de Sarcini

Propunerea tehnică și Propunerea financiară

Documentația de atribuire

Conform Regulamentului de salubrizare:

SECŢIUNEA                      a                             3 -a

Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a

deşeurilor

ART.                                                                  34

(1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de

prelucrare,   neutralizare   şi   valorificare   materială   şi   energetică.

(2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de

prelucrare şi neutralizare a deşeurilor în instalaţii proprii sau ale unor terţi

autorizaţi              pentru              aceste              activităţi.

Tot în același   document se specifică:

SECŢIUNEA                             a                             5 -a

Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare

ART.                                                                  36

(1) Pentru reducerea volumului, a cantităţii, facilitând manevrarea, şi pentru

creşterea gradului de recuperare, deşeurile destinate depozitării trebuie sortate.

 

Din acest                             punct de vedere vă adresez întrebarea:

Cum ați îndeplinit dumneavoastră această obligație pe care o aveți în Contract?

 

  1. Dumneavoastră faceți afirmația că:

 

Privitor la platforma Râureni, din incinta Stației de Compost Râureni, aceasta a fost

concesionată de către Primăria Mun. Râmnicu Vâlcea către D.A.D.P., în vederea

transferului                      deseurilor                      municipale.”

 

Dar în același Regulemant de salubrizare, parte din contract, se precizează:

 

SECŢIUNEA                             a                             4 -a

Operarea/ administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi

deşeurile                                                          similar

ART.                                                                  35

(1) Deşeurile municipale şi deşeurile similare provenind de pe raza municipiului

Ramnicu Valcea vor fi transportate direct la depozitare sau la instalatiile de

compost/sortare/valorficare, nejustificandu- se infiintarea si operarea unei staţii

de                                                              transfer.

Practic dumneavoastră recunoașteți negru pe alb  ați înființat și operați o

stație de transfer deșeuri pe platforma betonată a Stației de Compost cu toate

 această activitate nu este permisă pe teritoriul Municipiului Râmnicu Vâlcea și

aceasta este specificat chiar în contractul de delegare cu dumneavoastră!

Dumneavoastră ați încălcat cu bună știință această prevedere contractuală,

bineînțeles, cu ACORDUL conducerii Municipiului Râmnicu Vâlcea din acea perioadă

mai exact un viceprimar și doi directori! Pentru suma modică de 2 lei/mp/zi (

ca pentru un padoc unde se vând pepeni și zarzavaturi )                     pentru 100 mp

platforma betonată prin contract și dvs. Abuzați folosind peste 1.000 mp, întreaga platformă a Stației de Compost. Aici este marea ilegalitate pentru 

nu a fost solicitat niciodată acordul Consiliului Local pentru utilzarea acestor

bunuri din patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea!

 

  1. Dumneavoastrăaveați obligația să depozitați deșeurile reziduale la depozitul

ecologic Fețeni, obligația prevăzută în Caietul de sarcini:

Art. 28 (2) Deșeurile reziduale colectate se depozitează numai în depozitul special

realizat în acest scop și care funcționează cu respectarea prevederilor

legislației în vigoare, respectiv la Depozitul Ecologic     Fețeni.

 

Iar prețul oferit de dumneavoastră la licitație a continut și tariful de depozitare de la

acest depozit:

Art. 51 …La calculul tarifelor de operare ofertate pentru fiecare activitate, se vor avea

în vedere costurile aferente tratării și depozitării deșeurilor colectate, după

cum urmează:

Tabel nr. 7 Tarife pentru tratarea și depozitarea deșeurilor municipal colectate

 

 

DESTINATIE Tarif unitar(lei/tona) inclusiv TVA
Statie de Compost Raureni 17.3*
Statie de sortare 43**
Depozit Ecologic Feteni 84*

 

 

 

 

 

 

 

 

*tarif                                                                                                                                                                                              existent

**tarif estimat

În corelare cu Art. 28 din prezentul Caiet de Sarcini, ofertanții pot lua în

calcul tariful pentru activitățile concesionate, un tarif diferit decâtcel  cel

 

estimat în tabelul de mai sus pentru sortarea deșeurilor reciclabile, în funcție

de ofertele pe care le au de la agenții autorizați în acest sens, fără ca acest

lucru să ducă la depășirea tarifelor maxime.

 

Dar chiar din prima zi de activitate în acest contract dumneavoastră ați trimis mașinile

pentru                    depozitarea                    deșeurilor                    la                     depozitul                   Horezu.

Nu ați avut niciodată intenția de a respecta cerințele de depozitare a deșeurilor

rezidule la depozitul Fețeni.

– Vă somez public să prezentați contractul de depozitare încheiat cu Depozitul

Fețeni, din care să reiasă data la care ați încheiat acest contract!

– Vă somez public să prezentati dovezile care atestă că ați încercat să depozitați la

Depozitul Fețeni deșeurile reziduale colectate din Râmnicu Vâlcea, dar acestea au fost

refuzate!

Ați început contractul la data de 01 August 2015, prin urmare trebuie să faceți

dovada   că   ați   încercat   să   respectați   clauzele   contractuale.

 

Cu acordul conducerii de atunci a Municipiului Râmnicu Vâlcea ați depozitat deșeurile

reziduale la depozitul Horezu, cu toate  asta contravine, clar și fără echivoc,

Contractului                de                 delegare                 nr.                 23205                 din 26. 06. 2015.

Fondurile încasate de la utilizatori pentru depozitare, la tariful calculat de 84

lei/tonă, le-ați redirecționat ilegal către depozitul Horezu, deținut de o societate

privată.

Drept dovada stă autorizația de mediu pe care ați înaintat-o Municipiului Râmnicu Vâlcea

la data de 05 August 2015, în care se precizează, la punctul de lucru din Jud. Vâlcea, că:

“Colectarea deșeurilor reziduale se face astfel: se descarcă deșeurile din

autogunoiere în containere amplasate la FEȚENI și RÂURENI pentru a se

transporta              la              depozitul              HOREZU”.

 

Prin acceptarea acestei autorizații, care contravine clar și fără echivoc

condițiilor stabilite prin Contractul de delegare, conducerea Municipiului Râmnicu

Vâlcea a creat condițiile favorabile Romprest pentru încălcarea obligațiilor

contractuale fără să fie tras la răspundere și mai mult decăt atât, acțiunile

conducerii de atunci a Municipiului Râmnicu Vâlcea se constituie în argumente prin

care Romprest, în acest moment, solicită și probabil va câștiga în instanță sume

colosale           de           la           bugetul           orasșului.

 

În încheiere doresc să atrag atenția asupra acestei încercări extrem de periculoase

prin care un operator încearcă să pună o presiune mediatică asupra mea, in calitate

de consilier al Partidului Național Liberal în Consiliul Local al Municipului Râmnicu

Vâlcea, astfel încât să nu-mi mai exprim ideile, convingerile și opinia asupra

problemelor care se dezbat în cadrul Consiliului Local, atribuție care îmi este

conferită de legislația în vigoare și de cetățenii care mi-au acordat încrederea și

puterea să-i reprezint . În cadrul Consiliului Local voi continua să pun în dezbatere

toate problemele importante pentru comunitate și nu voi ezita să demasc orice

încercare de a păcăli sau a înșela, sub orice formă , cetățenii acestui oraș. Ei trebuie să

cunoască adevărul, iar nouă, consilierilor locali, indiferent de culoarea politică, ne

revine această datorie!

În virtutea deontologiei profesiei dumneavoastră, în scopul de a servi unei informări

corecte a cititorilor, vă mulţumesc pentru publicarea prezentului “drept la replică” în

ediţia următoare a Ziarului de Vâlcea.

 

Consilier Local PNL                      Grigore Crăciunescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Response