|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

INSOLVENTA DE SUCCES! CET Govora a plătit creanţe de peste 510 milioane lei. Compania lansează licitaţie de 34 milioane euro pentru transporturi 

cet_govora_orizontal-640x320
Producătorul de energie termică şi electrică CET Govora, aflat în insolvenţă, a achitat din momentul deschiderii procedurii şi până în prezent toate creanţele curente către partenerii comerciali, în cuantum de peste 510 milioane lei.Potrivit unui comunicat al administratorului judiciar Euro Insol, au fost deja realizate principalele revizii şi reparaţii ale instalaţiilor, inclusiv revizia sistemului primar de termoficare. ”Sunt în derulare alte lucrări planificate şi se intensifică eforturile pentru realizarea unui stoc optim de cărbune, atât în depozitele de la carierele din Berbeşti şi Alunu, cât şi în incinta termocentralei”, arată un comunicat transmis miercuri de Euro Insol.

În plus, în vederea asigurării necesarului de cărbune pentru producţia de energie electrică şi termică, CET Govora a încărcat în SEAP documentaţia tehnică în vederea atribuirii unui contract de transport cărbune pe calea ferată. ”Valoarea contractului este de 34 milioane euro, iar durata de derulare de patru ani. Volumul transportat este de 8,4 milioane tone cărbune pe ruta Berbeşti-Alunu până pe platforma CET Govora”, mai informează comunicatul. Data limită de depunere a ofertelor este 6 octombrie 2017. ”Ca urmare a măsurilor de redresare economică, luate de către administratorul judiciar Euro Insol, CET Govora dispune de resursele financiare necesare pentru finanţarea activităţii curente, prin plata la scadenţă a tuturor furnizorilor de bunuri şi servicii”, mai precizează casa de insolvenţă.

La 30 iunie, CET Govora a înregistrat un profit net de 30,6 milioane lei faţă de o pierdere de 5 milioane lei înregistrată la 30 iunie 2016. Capitalurile proprii ale societăţii s-au majorat cu 39 milioane lei, iar veniturile suplimentare obţinute din renegocierea contractelor de energie electrică şi termică cu Oltchim şi Ciech Soda Romania au fost de 35 milioane lei. De asemenea, prin renegocierea contractelor cu furnizorii de bunuri şi servicii, inclusiv cu furnizorul de gaze naturale, s-au diminuat cheltuielile cu 10,5 milioane lei. CET Govora este producător şi distribuitor de energie termică – apă caldă de consum şi încălzire centralizată – în oraşele Râmnicu Vâlcea, Băile Olăneşti şi Călimăneşti-Căciulata. Compania este deţinută de Consiliul Judeţean Vâlcea.

La 9 mai 2016, Tribunalul Vâlcea a deschis procedura insolvenţei în cazul CET Govora ca urmare a deprecierii indicatorilor financiar-contabili, compania având atunci pierderi de 335 milioane lei, datorii de 438 milioane lei, capitaluri proprii negative de 96 milioane lei, disponibil bancar de 170.000 lei, iar fondul lunar de salarii depăşea 10 milioane lei, conform news.ro.

header_ro

COMUNICATUL EURO INSOL

Au fost deja realizate principalele revizii si reparatii ale instalatiilor, inclusiv revizia sistemului primar de termoficare. Sunt in derulare alte lucrari planificate si se intensifica eforturile pentru realizarea unui stoc optim de carbune, atat in depozitele de la carierele din Berbesti si Alunu, cat si in incinta termocentralei.

In vederea asigurarii necesarului de carbune pentru productia de energie electrica si termica, Cet Govora a incarcat in SEAP documentatia tehnica in vederea atribuirii unui contract de transport carbune pe calea ferata. Valoarea contractului este de 34 milioane euro, iar durata de derulare de 4 ani. Volumul transportat este de 8,4 milioane tone carbune pe ruta Berbesti-Alunu pana pe platforma Cet Govora.

Aceasta procedura, avand ca data limita de depunere a ofertelor 06.10.2017, se adreseaza tuturor agentilor economici autorizati ca operatori de transport si manevra feroviara si se va finaliza prin incheierea unui acord cadru pe 4 ani. In cadrul contractului care va fi incheiat, operatorul economic va trebui sa presteze urmatoarele servicii: manevra pe LFI Berbesti si Alunu, cu preluarea personalului existent; servicii de transport al carbunelui de la statiile CF Berbesti si Alunu pana in Antestatia CET Govora; servicii de manevra din Antestatia CET Govora pana pe estacadele de carbune din incinta CET Govora.

Ca urmare a masurilor de redresare economica, luate de catre Administratorul Judiciar Euro Insol, constand in: renegocierea contractelor comerciale cu furnizorii de bunuri si servicii, a contractelor de furnizare energie electrica si termica cu Oltchim si Ciech Soda Romania, restructurarea organigramei prin disponibilizarea personalului excedentar cu acordarea de plati compensatorii si recuperarea creantelor restante de la Ciech Soda Romania, Oltchim, C.N.T.E.E. Transelectrica si de la clientii racordati la sistemul de Termoficare Urbana, CET Govora dispune de resursele financiare necesare pentru finantarea activitatii curente, prin plata la scadenta a tuturor furnizorilor de bunuri si servicii. De la data deschiderii procedurii si pana in prezent CET Govora a achitat toate creantele curente catre partenrii comerciali in cuantum de peste 510 milioane lei.

La 30.06.2017 CET Govora a inregistrat un profit net de 30,6 milioane lei fata de o pierdere de 5 milioane lei inregistrata la 30.06.2016. Capitalurile proprii ale societatii s-au majorat cu 39 milioane lei, iar veniturile suplimentare obtinute din renegocierea contractelor de energie electrica si termica cu Oltchim si Ciech Soda Romania au fost de 35 milioane lei. De asemenea, prin renegocierea contractelor cu furnizorii de bunuri si servicii, inclusiv cu furnizorul de gaze naturale, s-au diminuat cheltuielile cu 10,5 milioane lei.

Reamintim faptul ca, in conformitate cu atasamentul CET Govora fata de valorile europene, inclusiv cele referitoare la un mediu mai curat, societatea are in derulare un program investitional de conformare a emisiilor la cosul de fum, la nivelul celor mai exigente cerinte de mediu. Dupa finalizarea investitiilor de mediu aferente termoficarii si cazanului C7, a caror valoare a fost de 250 milioane lei, urmeaza un program similar pentru cazanele C5 si C6, pentru care doar instalatia de desulfurare este evaluata la 115 milioane lei. Procedura de achizitie publica a acestei investitii este in curs de validare la Autoritatea Nationala de Achizitii Publice, iar contractul de lucrari ar putea fi semnat inca din cursul acestui an. Astfel, pana in anul 2020 se vor realiza toate investitiile necesare respectarii conceptului de „ardere curata a carbunelui” (clean coal burning), concept care plaseaza CET Govora in familia buna a termocentralelor pe carbune din Germania, Cehia, Franta si Polonia.

Leave a Response