|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, are baterii… Duracell! 

Ponoran Costi Radulescu

 

Zilele trecute, a fost prezentată o informare cu privire la activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, în luna septembrie. Astfel, luni, 4 septembrie 2017, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, prezent şi de această dată pentru a verifica stadiul lucrărilor la proiectul „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”. În prezent sunt finalizate lucrările la parcul de agrement şi sport Jiblea, iar în ceea ce priveşte parcul acvatic se lucrează intens la montajul ansamblului de tobogane. Stadiul fizic al proiectului la această dată este de 90%. În data de 06.09.2017, urmare a finalizării procedurii de evaluare tehnică şi financiară, evaluatorii independenţi şi reprezentanţii Organismului Intermediar – Programul Operaţional Regional (Ol – POR) au efectuat, împreună cu Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, proiectanţii şi managerii de proiect, vizita la faţa locului pentru proiectul “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti – Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza – Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea în urma verificării amplasamentului, precum şi a documentelor suport solicitate, ADR Sud-Vest Oltenia a notificat Consiliul Judeţean Vâlcea că proiectul a parcurs cu succes etapele de evaluare şi a fost recomandat spre finanţare.

În urma demersurilor comune ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi ale Instituţiei Prefectului Vâlcea, Guvernul României a alocat joi, 7 septembrie, prin Hotărâre, suma de 1,2 milioane lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, comunei Măldăreşti, pentru continuarea activităţilor de stingere a incendiului de pe amplasamentul “Depozitul de deşeuri Măldăreşti”. Au fost realizate noi demersuri susţinute pentru obţinerea finanţării proiectului “Reabilitarea şi modernizarea secţiilor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situate în str. General Magheru nr. 54“ în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, prin Compania Naţională de Investiţii. Principalele categorii de lucrări propuse, în cadrul proiectului ce urmează a fi depus spre includere în lista de sinteză a Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) până la sfârşitul lunii septembrie, sunt: intervenţii arhitectură (intervenţii de reabilitare a faţadelor, compartimentări, intervenţii de reabilitare/înlocuire a finisajelor interioare şi intervenţii accesibilitate); intervenţii structură (lucrări de cămăşuire a pereţilor); instalatii sanitare, instalaţiile electrice de curenţi tari si curenţi slabi; instalatii termice; realizarea instalaţiilor de ventilatie a spatiilor funcţionale si de desfumare a circulaţiilor; reabilitarea şi extinderea instalaţiei de gaze medicale conform prevederilor legale (cel puţin jumătate din paturi să aibă gaze medicale).

La iniţiativa domnilor Constantin Rădulescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Florian Marin, prefectul judeţului Vâlcea, a avut loc joi, 7 septembrie 2017, o întâlnire de lucru cu parlamentarii vâlceni, în cadrul căreia au fost puse în discuţie o serie de propuneri de modificare a legislaţiei, astfel încât să fie armonizată cu realitatea socio-economică a judeţului. La această întâlnire de lucru au participat, alături de cei doi organizatori: subprefectul judeţului Vâlcea, doamna Aurora Gherghina, domnul senator Bogdan-Constantin Matei, domnii deputaţi Vasile Cocoş, Ştefan-Ovidiu Popa, Eugen Neaţă, Dumitru Lovin şi reprezentanţi ai aparatului tehnic de specialitate, atât ai Instituţiei Prefectului cât şi ai Consiliului Judeţean Vâlcea. Parlamentarii prezenţi au fost de acord cu propunerile de modificare a legislaţiei şi au prezentat iniţiativele susţinute până la acest moment în cadrul Parlamentului, precum şi activităţile ce urmează să le întreprindă pentru perioada următoare. Urmare acestei întâlniri de lucru, după mai bine de 5 ani de adrese, memorii, dezbateri şi un şir de diligenţe făcute de autorităţile judeţene, în Senatul României s-a făcut primul pas pentru salvarea carierei Bistriţa Costeşti şi, implicit, a platformei chimice Râmnicu Vâlcea. Astfel, miercuri. 13 septembrie a.c.. propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, ai cărei iniţiatori sunt parlamentarii Cocoş Vasile, Neaţă Eugen şi Lovin Dumitru, prin care se cerea un schimb de terenuri între Parcul Naţional Buila Vânturariţa şi Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, a fost votată de Comisia de Mediu a Senatului. S-a convenit ca astfel de întâlniri să aibă loc trimestrial, următoarea fiind în luna decembrie, moment în care se va analiza şi stadiul de îndeplinire al celor convenite la prima întâlnire. După cum se cunoaşte, Consiliul Judeţean Vâlcea are aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), 13 proiecte pentru modernizarea unui imobil şi a infrastructurii rutiere, proiecte ce totalizează peste 208 milioane lei, adică peste 2080 miliarde lei vechi. Primele 5 contracte, ce vizează modernizarea şi reabilitarea Şcolii Populare de Arte, precum şi modernizarea, reabilitarea şi asfaltarea unor drumuri judeţene, cu o valoare de circa 108 miliarde lei vechi, au fost semnate, marţi. 5 septembrie 2017, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, şi de doamna Ministru Sevil Shhaideh. Este vorba de următoarele proiecte: • reamenajare spaţii Şcoala de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea – 1.022.866.00 lei: • refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu – Pahomie, km 6+000 – 16+681 – 1.044.580.00 lei; • refacere podeţe pe DJ 643B, km 20+950, km 26+300 şi km 31 +100 – 1.737.158,00 lei; • refacere DJ 703M Perişani – Cornet km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin) – 2.511.033.00 lei: • refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000 – 5+500 – 4.473.676.00 lei.

Marţi, 12 septembrie 2017, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a mai semnat contractele de finanţare pentru alte trei EToiecte de modernizare a infrastructurii rutiere, a căror valoare, însumată, se ridică la 5.024.287.00 lei (circa 50 de miliarde lei vechi). Este vorba de următoarele proiecte: consolidare şi refacere DJ 703N Berislăveşti – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000, în valoare de 1.511.211.00 lei consolidare şi refacere DJ 648 loneşti – Olanu – limită judeţ Olt, km 8+900 – 9+470, în valoare de 1.264.047.00 lei şi reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km 2+700 – 7+700, în valoare de 2.249.029.00 lei. Pe măsură ce documentaţiile vor fi gata, urmează să fie semnate şi celelalte 5 proiecte din totalul de 13 aprobate Consiliului Judeţean Vâlcea de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL II).

Preşedintele Constantin Rădulescu, a participat joi, 14 septembrie a.c., la manifestările desfăşurate cu prilejul „Târgului de animale de la Vaideeni”, eveniment organizat de Primăria şi Consiliul Local Vaideeni, în colaborare cu Consiliul Judeţean Vâlcea. La evenimentul ajuns la cea de a patra ediţie consecutivă, care a reunit crescători de ovine, bovine şi caprine din zece judeţe ale ţării, din partea Ministerului Agriculturii a participat domnul ministru secretar de stat Daniel Botănoiu. Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a apreciat faptul că ideea de a înfiinţa o bursă a berbecilor la Vaideeni începe să prindă contur şi că Telemeaua de Vaideeni devine un brand naţional, subliniind, totodată, faptul că la Consiliul Judeţean se lucrează la un catalog al produselor tradiţionale şi se fac demersuri pentru înfiinţarea, în judeţul Vâlcea, a Agenţiei Regionale a Zonelor Montane.

În toată luna septembrie, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a avut mai multe întâlniri cu parlamentari, primari, viceprimari, consilieri judeţeni, consilieri locali, directori de instituţii, în cadrul cărora s-au purtat discuţii pe marginea problemelor curente cu care se confruntă autorităţile locale.

22049895_1616055745125303_157454765224226236_n

costi-radulescu-715x400 Gutau Radulescu f_350_200_16777215_00_images_banner1_costi_radulescu-olanesti-2017 Constantin Radulescu teren lucrari Costi Radulescu Madalina Cotar Ponoran Costi Radulescu

Leave a Response