|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Primarul din Costești, Toma Peştereanu, va amenaja o bază sportivă şi de agrement în satul Văratici 

Pestereanu Costesti

 

Prin Hotărârea nr. 38/2017, Consiliul local al comunei Costeşti, la propunerea primarului Toma Peştereanu, a aprobat implementarea proiectului „Amenajare bază sportivă şi de agrement, sat Văratici, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul proiectului. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, respectiv Toma Peştereanu. Tot Consiliul Local a aprobat DALI și indicatorii tehnico-economici privind proiectul „Amenajare bază sportivă şi de agrement, sat Văratici, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”, proiect întocmit conform HG nr. 907/2016. Primăria Costeşti se obliga sa suporte din bugetul local cheltuielile neeligibile care vor rezulta din implementarea proiectului. Primarului comunei Costeşti, Toma Peştereanu, i-a fost alocată de către Ministerul Dezvoltării Regionale suma record de 26,9 milioane de lei (6 milioane de euro) pentru finanţarea a trei proiecte: „Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari” (20,45 milioane de lei); „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Ferigile, Costeşti” (3 milione de lei); „Asfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea” (3,4 milioane de lei). Primarul comunei Costeşti, Toma Peştereanu, a informat public despre cele 15 proiecte realizate în anul 2016 şi anume: extindere alimentare cu apă sat Bistriţa zona pod Rudari spre Cariera de calcar, Păpuşa, Peri, blocurile minierei; realizare punte pietonală în zona Stog spre satul Bistriţa; realizare punte pietonală în zona Căline spre Mlăci; amenajări fântâni în punctele Blezeni, Mlăci, La Florescu (lângă bariera CFR); loc de joacă în punctul Blezeni Neamţu şi lângă Euromarket în centrul comunei; reabilitare drumuri de interes local Bologa, Poarta Câlinei, Balea, punct Şontrop, punct Duducă; realizare punte pietonală în punctul Fulgeşti; realizare pod cu cale îngustă la Popescu Marcel; sprijinirea persoanelor vârstnice în perioada grea a iernii cu medicamente, alimente şi lemne de foc; reabilitare drum Măgura; prezenţa ansamblului Floricica la evenimente judeţene şi naţionale, etc.

Foto: voceaolteniei.ro

Leave a Response