|vineri, septembrie 24, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean a aprobat proiectul „Consolidarea şi reabilitarea Centrului Măciuca” cu fonduri europene 

maciuca-centru-1-715x400

 

Marţi, 3 octombrie 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară, a aprobat proiectul „Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B, apelul de proiecte POR. S-a mai aprobat valoarea totală a proiectului în cuantum de 4,86 milioane de lei (1,1 milioane de euro), precum şi contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea, în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 77.892,69 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”. Contribuţia în proiect a Judeţului Vâlcea pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi în sumă de 971.638 lei. În perioada de sustenabilitate a proiectului, judeţul Vâlcea se obligă să asigure întreţinerea investiţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să menţină natura activităţii publice corespunzătoare destinaţiei actuale a clădirii (servicii sociale), pentru care s-a acordat finanţare. În conformitate cu cerinţele Ghidului Solicitantului – condiţii specifice pentru apelul de proiecte POR, era necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor ce revin beneficiarului de finanţare, respectiv: cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuielile neeligibile şi cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului. De asemenea, beneficiarul trebuie să asigure fluxul de numerar necesar implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Ghidul Solicitantului, aferent acestui apel de proiecte, pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari un model de hotărâre, în sensul celor precizate anterior. Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Măciuca, situat în comuna Măciuca, satul Popeşti, judeţul Vâlcea, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Terenul pe care se realizeaza investitia are numărul cadastral 35482, iar suprafaţa acestuia este de 3136 mp. Prin proiect se va interveni asupra următoarelor clădiri: C1 – Destinaţia: Clădire Spălătorie, regim de înălţime Sp+P, anul construirii 1978. Funcţiuni: Spălătorie, Croitorie, Depozitare şi Cameră Tehnică; Destinaţia: Clădire Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, regim de înălţime Sp+P+1, anul construirii 1976. Funcţiuni: Cazare, Grupuri Sanitare, Spaţii depozitare şi Cabinete medicale; C3 – Destinaţia: Cabina poartă, regim de înălţime P, anul construirii 1976. Funcţiuni: Cabină poartă şi Cameră kinetoterapie; C4 – Destinaţia: Bloc administrativ, regim de înălţime Sp+P, anul construirii 1978. Funcţiuni: Spaţii administrative; C5 – Destinaţia: Bloc alimentar, regim de înălţime P, anul construirii 1976. Funcţiuni: Bucătărie, Spaţii depozitare alimente şi Cameră servit masa. Imobilele fac parte din domeniului public al Judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 51/31.03.2017, si se află în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 101/2004. Hotărârea privind aprobarea proiectului „Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, a fost elaborat în concordanţă cu cerinţele din Ghidul Solicitantului, iar valoarea proiectului şi valoarea cofinanţării de 2%, corespund Devizului General al investiţiei din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii.

Leave a Response