|sâmbătă, aprilie 13, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Local a impus un aviz în plus cu „istoricul privind abaterile de la conduita profesională a taximetriştilor” 

taxi-special-arad

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a modificat şi a completat regulamentul de organizare şi executare a Serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Râmnicu Vâlcea, în sensul introducerii în lista documentelor necesare obţinerii autorizaţiilor taxi a avizului asociaţiilor profesionale reprezentative privind abaterile de la conduita profesională a persoanei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului în regim taxi. Astfel, autorizaţia taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare, după depunerea următoarelor documente: cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei taxi; copia autorizaţiei de transport; copia certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; certificatul de agreare emis de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” (RAR); copia contractului de dispecerizare; dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată, respectiv bonul fiscal; avizul asociaţiei profesionale reprezentative privind abaterile de la conduita profesională a persoanei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului în regim de taxi. Conform prevederilor din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, autoritatea administraţiei publice locale organizează şi deţine o bază de date privind activitatea profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor pentru aceste abateri pentru persoane care au calitatea de persoană desemnată şi taximetrişti şi se consultă cu asociaţiile profesionale în vederea menţinerii la zi a cazierului de conduită profesională. În baza acestor reglementări, au fost stabilite toate documentele necesare obţinerii autorizaţiilor taxi, printre acestea regăsindu-se şi avizul asociaţiilor profesionale reprezentative aşa cum sunt ele definite prin lege, privind abaterile de la conduita profesională a persoanei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului în regim de taxi, document neimpus expres de legea mai sus amintită, dar inclus în această listă prin acordul încheiat la data adoptării HCL nr. 204/2008, cu reprezentanţii taximetriştilor. Ulterior, ca urmare a sesizărilor mai multor transportatori autorizaţi privind condiţionarea emiterii acestui document de către reprezentanţii asociaţiilor reprezentative, de plata  cotizaţiilor către aceste asociaţii, a fost adoptată de către Consiliul Local, hotărârea nr. 147/31.05.2012 prin care a fost modificat regulamentul de organizare şi executare a Serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Râmnicu Vâlcea, în sensul eliminării avizului asociaţiilor profesionale reprezentative aşa cum sunt ele definite prin lege, privind abaterile de la conduita profesională a persoanei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului în regim de taxi. În urmă cu un an, Camera Naţională a Taximetriştilor din România – filiala Vâlcea a solicitat Primăriei Râmnicului introducerea în lista documentelor necesare vizării anuale a autorizaţiilor taxi, a unui „istoric privind abaterile de la conduita profesională a taximetriştilor” eliberat de asociaţiile profesionale reprezentative, document prin care autoritatea de autorizare este informată dacă transportatorul autorizat a avut sau nu, pe parcursul anului respectiv, abateri de la standardul ocupaţional al taximetristului, în vederea menţinerii la zi a cazierului de conduită profesională privind evidenţa abaterilor şi a sancţiunilr aplicate pentru aceste abateri. În conformitate cu prevederile din regulamentul de organizare şi executare a Serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Râmnicu Vâlcea, viza anuală a autorizaţiilor taxi se va acorda după achitarea taxei de viză aprobată prin hotărârea consiliului local privind stabilirea impozitelr şi taxelor locale pentru anul respectiv.

Leave a Response