|sâmbătă, aprilie 13, 2024
  • Follow Us!

ANGAJĂRI la Primăria RÂMNICULUI! 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor funcții publice de execuție vacante:
– consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Administraţie Publică Locală, Reglementări şi Aplicare Legea 10/2001- Direcția Administrație, Juridic Contencios;
– referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Arhivă și Gestionare Documente – Serviciul Administraţie Publică Locală, Reglementări şi Aplicare Legea 10/2001;
– inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Managementul Proiectelor – Direcția Dezvoltare Locală;
– referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Relații Îndrumare Asociații de Proprietari – Direcția Dezvoltare Locală.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
• consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Administraţie Publică Locală, Reglementări şi Aplicare Legea 10/2001- Direcția Administrație, Juridic Contencios: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice.
• referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Arhivă și Gestionare Documente- Serviciul Administraţie Publică Locală, Reglementări şi Aplicare Legea 10/2001: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; minimum 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior.
• inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Managementul Proiectelor – Direcția Dezvoltare Locală: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești; minimum 5 (cinci) ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
• referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Relații Îndrumare Asociații de Proprietari – Direcția Dezvoltare Locală: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; minimum 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior
Concursul se va organiza în data de 21 noiembrie a.c., iar data interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primărei Municipiului Râmnicu Vâlcea, telefon 0250/736.080.

 

Leave a Response