|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Proiect cu finanţare europeană de reabilitare a Colegiului „Matei Basarab”, aprobat de Consiliul Local 

SONY DSC

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică faza DALI şi indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică Colegiul Naţional de Informatică Matei Basarab”, la valoarea totală de 4.468.392 lei fără TVA, din care C+M 2.483.784 lei fără TVA, cu finanţare prin programul POR 2014-2020. Clădirea Colegiului Naţional de Informatică are regimul de inaltime P+3E, iar construcţia a fost executata in jurul anului 1977 in baza concepţiei si reglementarilor tehnice din acea perioada. Constructia existenta are o suprafaţa construita de 1242.63 mp si o suprafaţa desfasurata de 4970.52 mp si a fost construita in jurul anului 1977. Clădirea internatului este o constructie cu regimul de inaltime P+3E şi a fost executata in jurul anului 1977 in baza concepţiei si reglementarilor tehnice din acea perioada. Constructia existenta are o suprafaţa construita de 714 mp si o suprafaţa desfasurata de 2856 mp si a fost construita in jurul anului 1977. Reabilitarea clădirilor este necesară pentru a crea elevilor si cadrelor didactice un mediu educaţional care să le ofere confortul minim, siguranţă şi să le permită desfăşurarea unui proces instructiv – educativ eficient. Primăvara şi toamna este frig în incaperi când este întreruptă alimentarea cu agent termic, iar iarna consumul de energie termică este foarte ridicat. În fiecare sezon de încălzire sunt probleme cu radiatoarele şi instalaţia de încălzire, acestea fiind destul de vechi. Confortul termic scăzut afectează bună desfăşurare a procesului educaţional. Conform auditului energetic, in urma inspecţiei pe teren, s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa privind siguranţa exploatarii si performantele energetice: tencuiala faţadelor exterioare este cea iniţiala, nerefacuta; izolaţia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice ale pereţilor exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in Normativul C107/1-2010; cladirea dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu distributie inferioara; acelaşi tip de reţea e utilizata pentru transportul si distributia apei calde de consum; conductele pentru transportul agenţilor termici sunt din otel; radiatoarele sunt, in mare parte, cele iniţiale din fonta, cu robinete de inchidere si reglaj parţial funcţionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale; o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi din otel. Având in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 40 de ani, rezulta necesitatea creşterii performantei energetice clădirii prin izolarea termica a faţadelor si refacerea finisajelor, înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic, termoizolarea podului si înlocuirea reţelei de distributie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune şi refacerea distribuţiei de apă caldă menajeră.

Leave a Response