|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Şedinţă maraton a Consiliului Judeţean, cu 32 de proiecte de hotărâri sau informări pe ordinea de zi 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Luni, 30 octombrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 32 de proiecte de hotărâri sau informări pe ordinea de zi: aprobarea rezultatului reevaluării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Vâlcea; rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2017; aprobarea la nivelul Judeţului Vâlcea a distribuţiei „merelor”, în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia „merelor” şi distribuţia laptelui şi produselor lactate în anul şcolar 2017- 2018; modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2017 şi a Anexei A la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 170 din 30 august 2017; mandatarea reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Parc Ind Vâlcea SA să aprobe majorarea capitalului social al societăţii; aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017 şi estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2018 şi 2019; instituirea de taxe speciale pentru funcţionarea Serviciului Public Judeţean „Salvamont – Salvaspeo” Vâlcea; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea; modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 137/30.06.2017 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile şi mobile aparţinând staţiei de sortare Brezoi, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”; modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 136/30.06.2017 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile şi mobile aparţinând staţiei de sortare Râureni, Municipiul Râmnicu Vâlcea, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”; revocarea dreptului de administrare al Policlinicii cu Plată Râmnicu Vâlcea, asupra unor spaţii situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.138, care aparţin domeniului public al Judeţului Vâlcea; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.30 din 28 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Drăgoeşti-Olanu-Galicea- Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Nicolae Bălcescu-Milcoiu-Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Copăceni-Lăpuşata-Lădeşti-Roeşti-Popeşti- Sirineasa-Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29 din 27 februarie 2017, referitoare la aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea; încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ceauşu Antonie, Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”; modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.16 din 31 ianuarie 2017; mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea CET GOVORA să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora, în cadrul procedurii insolvenţei şi să semneze contractul de mandat al acestuia.

Leave a Response