|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a aprobat programul de pregătire şi acţiune operativă pentru iarna 2017-2018 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

La propunerea primarului Mircia Gutău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat programul de pregătire şi acţiune operativă pentru iarna 2017-2018. Consecinţă a aprobării programului, s-au transmis către societatea PIEŢE PREST SA, pe perioada 1 decembrie 2017 – 31 martie 2018 următoarele cinci utilaje din dotarea Serviciului Public de Administrare şi Întreţinere Străzi, după cum urmează: autovehicul special marca UNIMOG U20, nr. înmatriculare VI-08-YHY, echipat cu instalaţie de împrăştiat material antiderapant şi lama deszăpezire- sarcina utilă 3181 kg; autobasculanta IVECO Trakker, nr. înmatriculare VL-24-ADP – sarcina utilă 19800 kg; autobasculanta IVECO Trakker, nr. înmatriculare VL-19-ADP – sarcina utilă 18340 kg, autogreder O&K, tip156,6, nr. înmatriculare RM. VL-0490; buldoexcavator New Holland nr. înmatriculare RM VL-0482. Transmiterea utilajelor menţionate se face pentru realizarea Serviciului public de curăţire şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. Societatea PIEŢE PREST SA va suporta cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor, precum şi pe cele cu personalul deservent al acestora. Prin Hotarârea nr 47/28.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat delegarea directă prin concesiune, către SC PIEŢE PREST SA a gestiunii următoarelor servicii: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea cailor publice , curaţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. De asemenea, prin Hotarârea Consiliul Local nr. 241/2011 a fost aprobată lista căilor de acces ( străzi şi trotuare ) pe care se desfaşoară aceste activităţi. Conform prevederilor art. 59 din Regulamentul Serviciului Public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, actualizat prin HCL nr. 278/28.12.2015, Consiliul Local împreună cu operatorul activitatilor de deszăpezire a cailor publice şi de combatere a poleiului, va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă care constau în: stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; organizarea unităţilor operative de acţiune; întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii. În baza acestor prevederi, cu adresa nr. 12301/24.10.2017, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 41489/25.10.2017, PIEŢE PREST S..A a înaintat Consiliului Local pentru analiză şi aprobare, programul de pregătire si acţiune operativa pentru iarna 2017-2018 împreună cu anexele la acesta. De asemenea, a fost înaintat referatul înregistrat la PIEŢE PREST sub nr. 12350/25.10. 2017 şi la SPAIS sub nr. 8684/25.10.2017, prin care s-a aprobat completarea parcului de maşini şi utilaje ce vor participa la acţiunile specifice de deszăpezire şi combatere a poleiului, cu utilaje din dotarea Serviciului Public de Administrare şi Întreţinere Străzi.

Leave a Response