|sâmbătă, martie 25, 2023
  • Follow Us!

Transferul activelor Oltchim către Chimcomplex se va realiza după avizele Consiliului Concurenţei şi CSAT, dar și plata integrală a preţului 

oltchim_100011

 

Conform planului de reorganizare al SC Oltchim SA, aprobat de creditori şi confirmat de către judecătorul sindic, în data de 17 octombrie 2017 s-a încheiat contractul de vânzare a majorităţii activelor din patrimoniul societăţii către SC Chimcomplex SA Borzeşti. Contractul de vânzare-cumpărare a fost aprobat de către Adunarea generală a creditorilor în luna decembrie 2017. În conformitate cu prevederile contractului, transferul efectiv al activelor vândute ale SC Oltchim SA se va realiza după avizul Consiliului Concurenţei, avizul CSAT și plata integrală a preţului. Obiectul de activitate cuprinde în principal: producţia de polioli-polieteri, produse clorosodice, oxoalcooli, alte produse chimice, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică şi comercializarea acestora la intern şi export, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Oltchim SA. Activele societăţii au fost reevaluate în anul 2016, situaţiile financiare preliminare la 31 decembrie 2017 cuprinzând activele la valoarea reevaluată la 31 decembrie 2016. Este în desfăşurare operaţiunea de reevaluare a valorii juste la 31 decembrie 2017, datele urmând a fi prezentate în situaţiile financiare definitive ale SC Oltchim SA aferente anului 2017. La data de 31 decembrie 2017, SC Oltchim SA înregistra datorii totale în sumă de 1,364 miliarde de lei, din care: 1,049 miliarde de lei datorii înregistrate în conformitate cu planul de reorganizare; 184 milioane de lei datorii nete acumulate după intrarea în insolvenţă, din care cu scadenţă depăşită provenind din prima parte a perioadei insolvenţei 85 milioane de lei; 62 milioane de lei datorii şi creanţe comerciale reciproce şi datorii la bugetul de stat care se vor compensa cu TVA de recuperat; 15 milioane de lei provizion pentru investiţiile de mediu din autorizaţia integrată de mediu, cu termen de finalizare în anii 2021 şi 2022; 54 milioane de lei alte datorii, în principal impozit pe profit amânat, datorie care nu este exigibilă. În totalul datoriilor acumulate în insolvenţa SC Oltchim SA este cuprins şi impozitul pe profit aferent anului 2015 în sumă de 32 milioane de lei calculat pentru veniturile din anularea datoriilor. Conform planului de reorganizare, acesta se achita în termen de 5 zile de la încasarea preţului de vânzare a pachetelor de active. În cursul anului 2017, SC Oltchim SA a continuat să achite integral la scadenţă toate datoriile curente. În plus, a redus arieratele acumulate în prima parte a insolvenţei până la confirmarea planului de reorganizare şi a înregistrat o diminuare a datoriilor restante cu 35 milioane de lei, din care: faţă de furnizori cu 7,1 milioane de lei; faţă de personalul disponibilizat cu 15 milioane de lei; faţă de bugetul de stat cu 11,6 milioane de lei; faţă de alţi creditori cu 1,3 milioane de lei. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 31 decembrie 2017 este de 21,17 milioane de lei). Cifra de afaceri realizată de SC Oltchim SA din vânzările de produse finite a crescut în anul 2017 comparativ cu anul 2016 cu 215 milioane de lei, respectiv cu 28,5%, fiind determinată atât de creşterea cantităţilor de produse finite vândute (29% din creştere), cât şi de creşterea preţurilor de vânzare (71% din creştere), ca urmare a creşterii cotaţiilor internaţionale la produsele comercializate. Rezultatele înregistrate în anul 2017 de către SC Oltchim SA confirmă evoluţia pozitivă înregistrată în ultimii ani, la care au contribuit eficientizarea continuă a activităţii societăţii, recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, şi retehnologizările efectuate la principalele instalaţii tehnologice.

(Petre Coman)

Leave a Response