|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

Deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa a primit răspuns de la Ministerul Energiei pe tema înfiinţării distribuţiei de gaze în Vâlcea 

ovidiu-popa1

 

Deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa a adresat în Parlament în luna martie o interpelare către Anton Anton, Ministrul Energiei, pe tema înfiinţării distribuţiei de gaze naturale în judeţul Vâlcea: „În judeţul Vâlcea, de aproximativ 4 ani, au fost depuse de către UAT-uri proiecte pentru înfiinţarea de reţele de gaz, pentru care, nici in momentul de faţă nu s-au dat avize. Locuitorii vâlceni, din mai multe comune, au solicitat înfiinţarea reţelei de gaz, însă aceste solicitări au rămas fără răspuns, deşi primăriile au depus documentaţia pentru introducerea gazului metan în localităţi. În prezent în mai multe zone ale judeţului Vâlcea, încălzirea, prepararea hranei şi a apei calde se face cu lemne în sobe de teracotă la consumatorii casnici şi centrale termice pe combustibil solid la majoritatea obiectivelor social culturale şi agenţilor economici importanţi. Localităţile în plină dezvoltare industrială, cu aproximativ 7.000 de locuitori, unele aflate în vecinătatea Municipiul Rm. Vâlcea, nu ar trebui să întâmpine astfel de obstacole în anul 2018, aceste investiţii nu sunt un moft, ci o reală necesitate. Astfel, domnule ministru, vă rog să ne comunicaţi soluţiile şi termenele pe care le găsiţi oportune pentru rezolvarea acestor solicitări precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor vâlceni”.

Referitor la interpelarea deputatului PSD, având ca obiect înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în judeţul Vâlcea, Ministerul Energiei a comunicat recent următoarele: „În conformitate cu prevederile Legii energie electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, Ministerul Energiei a primit în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor natural, următoarele studii de fezabilitate: Comuna Budeşti, judeţul Vâlcea, Comuna Guşoieni, judeţul Vâlcea, Comuna Şuşani, judeţul Vâlcea (pentru comuna Şuşani a fost organizată licitaţie în anul 2014, dar nu a participat niciun operator de distribuţie gaze naturale). România în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, a avut obligaţia transpunerii Directivei 2014/4/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind atribuirea contractelor de concesiune. Această obligaţie a fost îndeplinită odată cu aprobarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016, aprobate prin H.G. nr. 867/2016. Modificările legislative apărute în anul 2016, privind regimul concesiunilor, au condus, pe moment, la suspendarea organizării unor noi licitaţii publice deschise pentru atribuirea contractelor de concesiune ale serviciului public de distribuţie gaze naturale. Noua legislaţie prevede cerinţe obligatorii pentru organizarea unor noi licitaţii în domeniul concesiunilor de lucrări şi servicii, cerinţe care nu pot fi îndeplinite de îndată de către Ministerul Energiei; informaţiile regăsite în cadrul Studiilor de fezabilitate întocmite de beneficiari şi avizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei fiind insuficiente. În scopul compatibilizării specificităţilor concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale cu legislaţia aferentă domeniului concesiunilor de lucrări şi servicii, Ministerul Energiei a iniţiat demersurile necesare pentru revizuirea în consecinţă a actelor normative care au incidenţă asupra acestui domeniu. Având în vedere cele mentionate mai sus, informăm asupra faptului că Ministerul Energiei face tot posibilul ca această problematică să fie soluţionaţă cu celeritate”.

Leave a Response