|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Fonduri de la bugetul Râmnicului de 860.000 lei pentru reabilitarea trotuarelor pe str. Ştirbei Vodă şi cumpărarea unei scene 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2018, a aprobat rectificarea bugetului local pentru anul 2018, prin virarea de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar şi suplimentarea vărsămintelor din secţiunea funcţionare în secţiunea dezvoltare, astfel: Cap 67 Cultură, recreere şi religie – retragerea unor credite bugetare în sumă de 200.000 lei din secţiunea funcţionare şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a secţiunii dezvoltare (suma este necesară pentru achiziţie scenă evenimente ce va fi amplasată în zona centrală); Cap 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – retragerea unor credite bugetare în sumă de 150.000 lei din bugetul Direcţiei Administrării Domeniului Public, secţiunea funcţionare şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a secţiunii dezvoltare (suma este necesară pentru completarea finanţării la obiectivul „Reabilitare trotuare şi iluminat public str. Ştirbei Vodă, tronson cuprins între centrul Winmarkt şi acces auto parc Zăvoi”); Cap 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – retragerea unor credite bugetare în sumă de 408.000 lei de la programul „Reabilitare termică blocuri de locuinţe” şi repartizarea acestei sume pentru completarea finanţării la obiectivul „Reabilitare trotuare şi iluminat public str. Ştirbei Vodă, tronson cuprins între centrul Winmarkt şi acces auto parc Zăvoi”. Bugetul local rectificat rămâne la aceeaşi valoare, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, respectiv 192.685.000 lei. Se diminuează lista obiectivelor de investitii – anul 2018 – „Reabilitare termică blocuri de locuinţe” cu suma de 408.000 lei, ajungând la o valoare totală rectificată de 0 lei. Se suplimentează lista obiectivelor de investitii – anul 2018, în plus cu suma de 758.000 lei, ajungând la o valoare totală rectificată de 30.520.000 lei. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/15 februarie 2018 a fost aprobat bugetul local pe anul 2018, precum si listele de investiţii pe surse de finanţare pentru anul curent. Valoarea totală a bugetului aprobat a fost de 191.410.000 lei. Conform ultimei rectificări bugetare, aprobată prin HCL nr. 67/28.03.2018 valoarea totală a bugetului local consolidat este de 192.685.000 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, creditele bugetare fiind repartizate pe secţiuni după cum urmează: secţiunea funcţionare – 161.133.500 lei; secţiunea dezvoltare – 31.551.500 lei. Conform prevederilor din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, consiliul local are iniţiativă si hotărăşte în condiţiile legii. în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care suint date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. În exercitarea atribuţiilor privind dezvolatrea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului, consiliul local aprobă, la propunerea primarului virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Totodată, se pot efectua şi vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare, cu condiţia ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale.

Leave a Response