Structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica sau juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social: MARMOBICA SRL 99,6 % si Baiasu Octavian-Petre 0,4%% din capitalul social. Administrator unic, Virgil Ilie BICA. Director de programe, Claudia CACOVEANU.