|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Conferinţa de prezentare a proiectului „Strategia de Dezvoltare a Asociaţiei Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu” 

Proiect European

 

Joi, 10 mai 2018, la Râmnicu Vâlcea a avut loc conferinţa de prezentare a proiectului „Strategia de Dezvoltare a Asociaţiei Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu” finanţat prin POPAM 2014-2020, eveniment la care au luat parte peste 50 de invitaţi, printre care reprezentanţi de la Ministerul Agriculturii şi mai mulţi primari din Vâlcea. Strategia de Dezvoltare a Asociaţiei Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a teritoriului prin valorificarea resurselor pe care le deţine. Viziunea strategiei este ca, până în anul 2023, dezvoltarea zonei pescăreştisă fie canalizată spre fructificarea avantajelor oferite de resursele locale legate de pescuit şi acvacultură astfel încât să determine un aport semnificativ atractivităţii generale a teritoriului şi a regiunii şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trai a comunităţilor locale. Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Asociaţiei Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” constă în dezvoltarea echilibrată a teritoriului, reducerea disparităţilor şi valorificarea potenţialului teritorial prin promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea, aferente localităţilor:Rm. Vâlcea, Călimăneşti, Băbeni, Dăeşti, Budeşti, Mihăeşti, Galicea, Olanu, Drăgoeşti şi Nicolae Bălcescu. Priorităţile strategice de dezvoltare a Zonei Pescăreşti„Lotru-Olt Mijlociu” pentru orizontul de timp stabilit sunt: valoare adăugată în sectorul de pescuit şi acvacultură; promovarea bunăstării sociale si a patrimoniului cultural; sprijinirea diversificării, inovării si invatarii pe tot parcursul vieţii si a creării de locuri de muncă. Obiectivele strategice de dezvoltare care au fost stabilite în baza unanim acceptate, sunt menite a asigura atingerea obiectivului general propus. Acestea sunt: obiectiv 1 – promovarea zonei pescaresti, a patrimoniului cultural si conştientizarea comunitatii locale privind sectorul de pescuit si acvacultura; obiectiv 2 – dezvoltarea socială şi profesională a comunităţii pescăreşti, creşterea competitivităţii economice a zonei si diversificarea economiei locale, sprijinirea inovării; obiectiv 3 – dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit si acvacultura. Pentru a asigura eficienţa implementării acestora în raport cu viziunea şi obiectivele strategice, acţiunile au fost structurate în următoarele măsuri strategice: sprijinirea diversificării, învăţării continue, inovare, crearelocuri de muncă în zona Flag Lotru-Olt Mijlociu; generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură; promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural. Acestora li se adaugă o serie de măsuri organizaţionale care sunt menite să susţină şi să dezvolte capacitatea Grupului Local de Pescuit în vederea implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare propusa pentru Zona Pescărească Lotru-Olt Mijlociu. Măsurile strategiei vor susţine competitivitatea economică a zonei, vor stimula diversificarea economiei locale şi vor îmbunătăţi coeziunea socială, promovând principiile dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse şi asigurând integrarea inovaţiei în intervenţiile de dezvoltare. Strategia va susţine dezvoltarea infrastructurii pentru turism şi agrement, alimentatie publica cu profil pescăresc, va îmbunătăţi modalităţile de valorificare a resurselor locale, va îmbunătăţi capacitatea resurselor umane locale de a se adapta condiţiilor economice actuale, va contribui la conştientizarea generală cu privire la importanţa resurselor locale si va creste atractivitatea zonei, va stimula si atrage tinerii către invatarea pe tot parcursul vieţii. Prin acţiunile concrete care vor fi susţinute, strategia îşi propune să obţină reducerea declinului sectorului pescăresc, creşterea nivelului de trăi a comunităţilor pescăreşti, valorificarea produselor pescăreşti şi a mediului ambiental, încurajarea crearea de noi surse durabile de venituri pentru populaţia din Zona pescărească în vederea susţinerii bunăstării sociale. Asociaţia Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” reprezintă un parteneriat constituit juridic, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi devine FLAG Lotru-Olt Mijlociu aferent Zonei Pescăreşti din Judeţul Vâlcea. Componenţa FLAG: parteneri publici – COMUNA DRĂGOEŞTI (procent din total membrii FLAG 11,11%); parteneri privaţi – SC TRANS AUTORO SRL, S.C. DAN ROVI COMP S.R.L., S.C. SOMAR S.R.L., S.C. STED CONSTRUCT S.R.L., SC TEHNOFOREST SRL CĂLIMĂNEŞTI; societate civilă – ASOCIAŢIA JUDEŢEANA A VÂNĂTORILOR Şl PESCARILOR SPORTIVI VALCEA, ASOCIAŢIA PRO DEZVOLTARE DAEŞTI, ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „OLTUL DĂEŞTI”. Înscrierea in asociaţie este deschisă tuturor celor interesati, aceştia putând obţine relaţii de la sediul social al Asociaţiei situat in sat Dăeşti, comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea, aflat în zona de pescuit eligibilă.

Leave a Response