|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

SOC! Numărul societăţilor din Vâlcea intrate în insolvenţă în primele trei luni a crescut cu 33% 

faliment

 

Potrivit datelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în cursul primului trimestru din acest an, la nivelul judeţului Vâlcea, s-au înregistrat 32 de firme care au intrat în procedura insolvenţei, cu aproape 33% mai mult comparativ cu perioada similară din 2017, din care 10 societăţi comerciale au fost în luna martie 2018. Pe parcursul anului trecut, la nivelul judeţului Vâlcea, s-au înregistrat 109 de firme care au intrat în procedura insolvenţei, cu 14% mai puţin comparativ cu anul 2016, din care 5 societăţi comerciale au fost în luna decembrie 2017. Conform reglementărilor privind legea insolvenţei, procedura insolvenţei va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege. Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. Dacă la data expirării termenului de 30 de zile debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului o cerere în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta. Introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite. Cererea debitorului se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte: bilanţul certificat de către administrator şi cenzor sau auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile (pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate); o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora (certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă); o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele trei luni anterioare înregistrării cererii introductive, etc.

 

Leave a Response