|duminică, mai 19, 2024
 • Follow Us!

ICSI Valcea sustine programul nuclear national 

pilot1

Instalatia de interes national „Pilot Experimental pentru Separarea Deuteriului si Tritiului” – PESTD isi desfasoara activitatile in corelare cu strategia generala de cercetare-dezvoltare a ICSI Rm. Valcea care cuprinde activitati focalizate catre urmatoarele obiective strategice:

 

 • Sustinerea programului nuclear national
 • Dezvoltarea studiilor si cercetarilor in domeniul criogeniei
 • Hidrogenul si pilele de combustie
 • Mediul si calitatea vietii
 • Incubatorul tehnologic si de afaceri
 • Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de transfer tehnologic si inovare
 • Cresterea competitivitatii si asalvrea ICSI Rm. Vilcea la politicile specifice ale Uniunii Europene prin dezvoltarea capacitatii de asimilare a tehnicilor si tehnologiilor avansate
 • Dezvoltarea sistemului de gestionare a resurselor financiare publice si private alocate cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii din ICSI Rm. Valcea
 • Dezvoltarea resurselor umane din sfera activitatilor de cercetare prin stimularea formarii si dezvoltarii tinerilor cercetatori si a colectivelor de cercetare de inalta performanta.

 

 
   Obiectivul principal al instalatiei PESTD poate fi denumit generic „TRITIU” si ocupa un loc comparabil cu alte probleme de interes nuclearin documentatia romaneasca si internationala.
PESTD, prin cercetarile desfasurate, a omologat la scara de laborator tehnologia de separare a tritiului si deuteriului din apele deuterate si tritiate, pe baza unei metode combinate: schimb izotopic catalizat si distilare criogenica.

   Scopul acestor cercetari este de a obtine si confirma datele tehnologice si caracteristicile functionale ale utilajelor specifice, in scopul proiectarii instalatiei de detritiere a apei grele utilizate in reactoarele de tip CANDU precum si implementarea studiilor si experimentarilor specifice reactoarelor de fuziune JET si ITER, utilizand facilitatile acestei instalatii.  

             

   Instalatia „Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului si Deuteriului” este singura din Europa la scara de pilot semiindustrial si printre putinele instalatii de acest tip din lume, fiind deschisa catre comunitatea stiintifica nationala si internationala in domeniul izotopilor hidrogenului, cu aplicatie catre separarea tritiului si deuteriului.
Instalatia este inclusa in lista instalatiilor nucleare supravegheate de catre Agentia pentru Energia Atomica de la Viena (AIEA), fiind parte la sistemele de raportare si control al garantiilor nucleare, participand totodata la programele de lucru si proiectele de asistenta tehnica organizate de AIEA Viena in domeniul de activitate al instalatiei.

  In cadrul activitatilor de cercetare pentru definitivarea si confirmarea tehnologiei de detritiere a instalatiei „Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului si Deuteriului”, au fost realizate sau au fost continuate o serie de proiecte de cercetare avand ca suport si destinatie in acelasi timp instalatia pilot. In acest sens s-au dezvoltat o serie de directii de cercetare, dupa cum urmeaza:

 • Schimbul izotopic catalizat. Performante si studii comparative
 • Studii privind caracterizarea parametrilor de material in domeniul 4-20 K
 • Influenta gazodinamicii proceselor ireversibile ale efectului Joule-Thomson asupra performantelor ventilelor de laminare
 • Noi tipuri de catalizatori in procesele catalitice de recuperare si imbogatire a tritiului din efluenti nucleari lichizi si gazosi
 • Studii privind sisteme de obtinere si purificare a izotopilor hidrogenului prin electroliza si permeatie
 • Cresterea nivelului de securitate a echipamentelor de comanda si protectie a instalatiilor de detritiere a apei grele
 • Studiu privind optimizarea sistemului de monitorizare, proces a instalatiilor de detritiere, prin simulare in caz de avarii
 • Sistem dinamic informational de comanda in instalatiile de detritiere a apei grele, cu transfer de date si analiza proces
 • Dispozitive de stocare a izotopilor hidrogenului pe metale si compusi intermetalici
 • Sisteme de recombinare catalitica, specifice instalatiei de extractie a tritiului din apa grea procesata in reactoarele CANDU-Cernavoda
 • Cercetari teoretice si experimentari privind separarea selectiva a izotopilor hidrogenului prin procese de absortie-desorbtie pe metale tranzitionale
 • Indepartarea radionuclizilor din deseuri radioactive lichide prin extractie centrifugala in cascada si in contracurent
 • Instalatie mobila de conditionare a rasinilor ionice uzate din industria nucleara
 • Procese fizico-chimice in fluide supercritice
 • Depoluarea apelor reziduale industriale cu continut de compusi organici clorurati prin oxidare avansata pe catalizatori hidrofili si hidrofobi
 • Laborator de temperaturi joase si foarte joase (80-4 K)
 • Cercetari experimentale privind transferul termic si analiza ciclurilor criogenice specifice instalatiilor de lichefiere a heliului
 • Studii privind influenta structurii interne a dislocatiilor si parametrilor de proces asupra proprietatilor mecanice ale materialelor utilizate in instalatiile experimentale de separare a izotopilor hidrogenului
 • Analiza teoretica si experimentala privind capacitatea de separare a unei instalatii de distilare criogenica a izotopilor hidrogenului in regim nestationar
 • Sistem de securitate radiologica bazat pe monitorizarea continua a tritiului in zonele de lucru si in efluenti, intr-o instalatie de detritiere.

  INC-DTCI – ICSI Rm. Valcea prin cercetarile desfasurate a omologat la scara de laborator tehnologia de separare a deuteriului si a tritiului din apele deuterate si tritiate, pe baza unei metode combinate: schimb izotopic catalizat si distilare criogenica.
Scopul acestor cercetari este de a obtine datele tehnologice si caracteristicile functionale ale utilajelor specifice, in scopul proiectarii instalatiei de detritiere a apei grele utilizate in reactoarele de tip CANDU precum si implementarea studiilor si experimentarilor specifice reactoarelor de fuziune, JET si ITER, utilizand facilitatile acestei instalatii.Laborator de Tritiu si Radiocarbon


Laborator de criogenie si testare materiale

 Experimentarile intreprinse pana acum au pus in cleara capabilitatea proiectarii, punerii in functiune a echipamentelor de proces si a mentineriiin functiune pe o perioada indelungata a unei instalatii de procesare a tritiului si deuteriului.

   S-au obtinut astfel date importante pentru transpunerea procesului tehnologic catre instalatii de procesare a tritiului fie ca si instalatie detritiere apa grea cuplata pe un reactor CANDU, fie ca si sistem de detritiere aferent reactorului de fuziune ITER  

Sursa: icsi.ro

Leave a Response