|vineri, aprilie 19, 2024
  • Follow Us!

Rectificarea bugetului local, aprobată de Consiliul Local Ramnicu Valcea 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Marţi, 29 mai 2018, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în care s-au aprobat următoarele propuneri: rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2018; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pentru anul 2018; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţilor de cultură; aprobarea listei de candidaţi din partea acţionarului – Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul căreia Adunarea Generală a Acţionarilor are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administraţie la Societatea APAVIL SA Vâlcea; aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire Hală prelucrări metalice la rece – strada Depozitelor nr. 18, investitor SC Metal Techniks SRL; transmiterea în folosinţă gratuită a două suprafeţe de teren pentru realizarea de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere; inventarierea, in domeniul public al municipiului, a imobilului- teren aferent Văii Morilor; inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinaţia de drum public (strada Puţului – tronson II); trecerea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia – Calea lui Traian nr. 181; trecerea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; demolarea unor imobile-construcţii situate în strada G-ral Praporgescu nr.14; trecerea unor imobile – construcţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării; prelungirea contractului de asociere încheiat cu societatea Comandor Trading SRL; revocarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 96 din 28.03.2018 referitoare la aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestiune a serviciilor de transport”; revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 403 din 31.10.2017 referitoare la aprobarea unui schimb de terenuri; finanţarea lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a 7 (şapte) blocuri de locuinţe; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Casa Olănescu”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru ’’Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – bloc K, Scuarul Mircea cel Bătrân nr. 6”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru ’’Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – bloc L, Calea lui Traian nr.129”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru ’’Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – bloc L, str. Regina Maria nr.1”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – bloc 2, Calea lui Traian nr. 45”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru ’’Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – bloc Anton Pann, Calea lui Traian nr.116”; aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii a Serviciului Public „Creşe” al municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.06.2018; modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 28.02.2013 prin care s-a stabilit regulamentul de funcţionare a Comisiei Tehnice de amenajare a Teritoriului şi Urbanism; aprobarea deplasării doamnei Carmen Maria Preda, viceprimarul Municipiului Râmnicu Vâlcea şi a doamnei Florentina Adina Dobrete, consilier local în China; participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment cultural; modificarea unor anexe la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response