|joi, septembrie 28, 2023
  • Follow Us!

Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, a semnat azi un contract de finanțare de circa 150.000 de euro, BANI EUROPENI NERAMBURSABILI 

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_radulescu-semnare-contract

 

Miercuri, 06 iunie a.c., președintele Consiliului Județean Vâlcea,  Constantin Rădulescu, a semnatcontractul de finanțare pentru proiectul ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, CP 6/2017 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem unitar și sustenabil de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari.
Principalele activități prevăzute în proiect vizează implementarea și certificarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015, implementarea instrumentului de autoevaluare CAF, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului, din cadrul Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile publice subordonate, prin participarea la programe și evenimente de formare profesională în domeniul managementului calității.

Valoarea totală a proiectului este de 625.000 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie în proiect a Județului Vâlcea, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, este în cuantum de 12.500 lei.

Proiectul prezintă o importanță deosebită, deoarece propune măsuri concrete de îmbunătățire a calității serviciilor furnizate cetățenilor, asigurând premisele unui management performant la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor publice subordonate, participante în proiect.

De asemenea, subliniem faptul că obținerea acestei finanțări nerambursabile, din fonduri europene, aduce o economie importantă la bugetul județului, în condițiile în care implementarea unui sistem de management al calității la nivelul tuturor autorităților și instituțiilor publice din România, este o măsură obligatorie, care trebuie finalizată până în decembrie 2020, în conformitate cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020.

”Sunt bani europeni importanți, pentru că nu vom mai cheltui din bugetul județului, iar o administrație performantă poate fi aceea apreciată de cetățeni pentru calitatea serviciilor publice oferite.

Îi felicit pe toți cei care au participat la pregătirea acestui proiect și le mulțumesc consilierilor județeni care l-au aprobat.

De asemenea, îi felicit pe Managerul de proiect, domnul Adrian Mihăilă – Administratorul public al Consiliului Județean Vâlcea, precum și pe doamna Cristina Marica, colega noastră din cadrul Direcției Generale Programe și Relații Externe, pentru modul în care au gestionat proiectul până în acest moment”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice-Consiliul Județean Vâlcea

Leave a Response