|miercuri, iunie 19, 2024
  • Follow Us!

IPS Parinte Varsanufie la ceas aniversar 

1_IPS_Varsanufie_1_w747_h373_q100

Au trecut patru veri de roade binecuvântate de când Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, seamănă cuvântul lui Dumnezeu în ținutul „Olteniei de sub munte”, acolo unde, acum un veac și jumătate, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a rectitorit eparhia întemeiată în anul 1503 de Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului.

De la 8 iunie 2014, când prin rânduiala lui Dumnezeu și înțeleapta soco­tin­ță a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, IPS Părinte Varsanufie a fost instalat ca Arhiepiscop al Râmnicului, lucrarea vrednicilor înaintași în scaunul de Râmnic a fost continuată și adâncită, antrenând în activitatea administrativ-edilitară, cultural-duhovnicească și pastoral-misionară, într-un chip dinamic, clerul și credincioșii eparhiei, dar și diferite instituții ale statului.

„Întărirea unității întru dreapta credință și creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu”

Ierarh cu o vastă experiență, ucenicind timp de 13 ani ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor pe lângă Patriarhul de vrednică pomenire, Teoctist Arăpașu, cât și pe lângă actualul Patriarh, Preafericitul Părinte Daniel, cu timp și fără timp, IPS Varsanufie și-a pus viața sa spre mărturisirea dreptei credințe și slujirea Bisericii și a neamului, prin cuvânt şi faptă, oferindu-ne zilnic, tuturor celor din Eparhia Râmnicului, modelul de trăire duhovnicească autentică întru Hristos. IPS Părinte Varsanufie este părintele spiritual al preoţilor, credincioşilor, monahilor și monahiilor din Eparhia Râmnicului, calitate înţeleasă ca slujire şi responsabilitate față de Biserica lui Hristos, accentuând în misiunea ce o desfăşoară legătura dintre rugăciune, dreaptă credință și bună făptuire.

Prin toată activitatea Înalt­preasfinției Sale de până acum, a dovedit că ceea ce a mărturisit în cuvântul de la instalarea sa ca Arhiepiscop a fost un crez pe care îl împlinește întocmai: „Bunul Dumnezeu a rânduit chemarea mea ca arhipăstor al Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului în această zi a Cincizecimii, când Biserica creștină a fost întemeiată în chip văzut. De aceea, îndrăznesc să situez începutul slujirii mele ca Arhiepiscop al Râmnicului sub semnul lucrării de întărire a Bisericii de aici ca Trup tainic al lui Hristos, până vom ajunge împreună, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel, la unitatea credinței și la dreapta cunoaștere a lui Dumnezeu. Acestea sunt principalele coordonate pe care trebuie să le avem în vedere spre dobândirea veșnicei bucurii din Împărăția lui Dumnezeu: întărirea unității întru dreapta credință și creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu, iar pe acestea le vom avea în măsura în care vom reuși să creștem întru Hristos spre starea bărbatului desăvârșit, adică a asemănării cu Dumnezeu”.

Lucrarea arhierească şi pastoral-misionară

Monah cu trăire vie în Tradiția Bisericii Ortodoxe, IPS Părinte Varsanufie a înțeles că întărirea monahismului în această eparhie în care spiritualitatea monahală a reușit sute de ani să consolideze viața credincioșilor și cultura națională este o prioritate stringentă. În acest sens, a înființat cinci mănăstiri și a reînființat alte șase care fuseseră transformate în biserici de mir sau închise. Este destul să amintim minunata ctitorie din satul natal al Patriarhului Justinian pe care a construit-o spre veșnica amintire a acestui patriarh cu viață aleasă, născut în ținuturile vâlcene, și de reînființarea Mănăstirii Comana. Nu putem trece cu vederea nici Mănăstirea Morunglavu din Șer­băneștii Vâlcii, acolo unde timp de opt ani a stărețit Iosif  Naniescu, Mitropolitul sfânt al Moldovei, trecut în calendarul Bisericii noastre de curând.

Pe plan pastoral-liturgic și duhovnicesc credem că cea mai mare realizare a Înaltpreasfinției Sale de până acum este aprobarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a propunerii de canonizare a celor patru sfinți cuvioși de la noi din eparhie: Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu și Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de la Stânișoara. A elaborat argumentele de canonizare ale acestor sfinți și, după ce Sinodul Mitropoliei Olteniei a dat avizul acestui demers, le-a prezentat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care, în ședința de lucru din 25 februarie 2016, a aprobat canonizarea Sfinților Cuvioși de la Turnu și Stânișoara, care s-au nevoit în aceste două mari mănăstiri ale eparhiei noastre. Cu prilejul proclamării oficiale a canonizării acestor patru cuvioși ai Bisericii noastre, dar și în contextul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, care a cârmuit această eparhie aproape trei ani, prin strădania Înaltpreasfinției Sale, slujba de sfințire a Mănăstirii Antim din Arhiepiscopia Râmnicului a fost oficiată de către doi Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe: PF Părinte Patriarh Daniel și PF Părinte Patriarh Ioan al Antiohiei, alături de majoritatea ierarhilor din Sinodul Bisericii noastre și ierarhi ai Bisericii Georgiei, moment ce va rămâne veșnic în istoria acestei eparhii.

De patru ani, Arhiepiscopia Râmnicului a înflorit vizibil prin ample lucrări edilitare și de restaurare atât la Centrul eparhial, cât și de înfrumusețare a vetrelor monahale și a parohiilor. A fost restaurat în întregime Palatul Arhiepiscopal, construit de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Catedrala „Sfântul Nicolae”, zidită de același sfânt ierarh, a fost restaurată aproape în întregime, clădirea cu birourile aparatului administrativ a fost refăcută, iar în curtea Centrului eparhial au fost amenajate numeroase spații cu flori și arbori, care fac sufletul să se bucure de frumusețea zidirii lui Dumnezeu.

Lucrarea culturală

Fiind un adevărat om de cultură și sesizând necesitatea apropierii credincioșilor de carte, a continuat lucrarea înaintașilor săi, Filaret, Chesarie, Antim și Calinic, înființând o editură la care s-au publicat 26 volume de carte, trei publicații de înaltă ținută academică, dar și 16 CD-uri audio cu muzică bizantină și audiobook-uri, punând în valoare scrierile Sfinților Părinți, dar și diferite povestiri cu miez duhovnicesc pentru cei mici. A înființat o școală de traducători din limba greacă, coordonată de un cadru universitar de la Universitatea din Bucu­rești și, în același timp, a inițiat și mai multe colecții la Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicu­lui cu traduceri din scrierile Sfin­ților Părinți ai Bisericii, traduceri la care lucrează un colectiv de profesori de limbi clasice din Capitală. A coordonat redactarea Matericului mănăstirilor vâlcene, în care a pus în valoare nevoința monahiilor din mănăstirile Olteniei de sub munte, devenite paideic modele de nevoință pentru orice creștin. A coordonat lucrările de execuție a bustului Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, al Patriarhului Justinian, al Patriarhului Miron și al poetului național Mihai Eminescu. A intensificat colaborarea cu diferite persona­li­tăți marcante ale culturii naționa­le, pe care le-a cooptat în diferite proiecte, organizând mai multe simpozioane și conferințe naționale și interna­ționale cu Academia Română, Academia Oamenilor de Știință din România, dar și alte instituții culturale din țara noastră.

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a IPS Părinte Varsanufie au fost înființate mai multe aso­cia­ții, printre care amintim: Aso­cia­ția Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin”, Asociația Părinților pentru Ora de Religie și Asociația Profesorilor de Religie. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a demarat în colaborare cu Asociația Renaşterea Obiceiurilor şi Tradiţiilor Româneşti un amplu program pentru promovarea, organizarea și conservarea patrimoniului iconografic din Arhiepiscopia Râmnicului.

Au fost organizate tabere și excursii școlare de care s-au bucurat numeroși elevi și studenți ai eparhiei noastre, fiind oferite mai multe burse școlare și ajutoare financiare pentru copiii defavorizați și cei merituoși din județul Vâlcea. De asemenea, la nivel social-filantropic, s-a intensificat lucrarea de ajutorare a oamenilor aflați în nevoi, înființând 50 de programe sociale, iar în fiecare dintre cele patru protoierii ale Arhiepiscopiei Râmnicului funcționează câte o cantină socială.

Sprijin pentru familia creştină

În legătură cu familia creștină, la modul cel mai concret, a sprijinit material familiile cu posibilități financiare reduse, a ajutat spiritual și material familiile care au copii mulți, a coordonat organizarea diferitor activități caritabile în cămine de copii și centre de zi pentru copiii săraci. Prin această lucrare a arătat vădit că familia este, înainte de orice, un dar al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut lumea, cununa creaţiei Sale a fost familia: bărbatul şi femeia, care au primit binecuvântarea de a creşte, a se înmulţi şi a stăpâni pământul. Preoții au fost îndrumați să facă săptămânal cateheze în sprijinul familiei creștine și, mai ales, să acorde o atenție sporită tinerilor care își întemeiază acum familii.

În semn de mulţumire şi recunoştinţă

Lucrarea culturală, științifică și pastoral-misionară a IPS Părinte Varsanufie este apreciată nu doar în plan local, mărturie a acesteia fiind și titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea, iar în plan regional fiind membru în Colegiul de redacţie al revistei „Mitropolia Olteniei”. În plan național, i s-a acordat, în luna februarie a anului 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, în anul 2014 a primit din partea Patriarhiei Române Ordinul „Sfântul Constantin Brâncoveanu” pentru ierarhi, iar în luna septembrie 2016, Ordinul „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” pentru ierarhi. Mai mult decât atât, lucrarea Înalt­prea­sfinției Sale a fost apreciată și la nivelul celor mai înalte foruri academice din țara noastră; astfel, începând cu anul 2016 este membru al Academiei Oamenilor de Știință din România.

La împlinirea a patru ani de la întronizarea sa ca Arhiepiscop al Râmnicului se cuvine să mul­țumim în primul rând lui Dumnezeu, Cel în Treime slăvit, pentru darul pe care l-a făcut clerului și credincioșilor acestei eparhii, dar și Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, a cărui lucrare o continuă jertfelnic și pilduitor Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Pr. Dr. Ștefan Zară, 08 Iunie 2018

Leave a Response