|duminică, septembrie 24, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local a decis transmiterea către ANL a două terenuri în vederea construirii de locuinţe pentru tineri 

large_12-8-10--22-34-51blocuri anl_2 pp

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere, următoarele suprafeţe de terenuri: terenul în suprafaţă de 3.422 mp situat în Râmnicu Vâlcea, str. Ştirbei Vodă nr. 111 A, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare locuinţe ANL pentru tineri – zona Ştirbei Vodă”; terenul în suprafaţă 4.350 mp situat în Râmnicu Vâlcea, str. Morilor nr. 28 pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare locuinţe ANL pentru tineri – zona Morilor”. Transmiterea în folosinţă gratuită a terenurilor se face numai pe perioada construirii de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere, pe bază de contract încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe. În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor, prin asigurarea terenurilor de construcţie sau realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit. Terenurile destinate construirii de locuinţe prin A.N.L. pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, pe perioada realizării investiţiilor. De asemenea, pentru asigurarea corelării programelor de investiţii în viabilizarea terenurilor în interiorul perimetrului destinat locuinţelor cu programele de investiţii în construcţia de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie contracte cu autorităţile administraţiei publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico- edilitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998.

Leave a Response