|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Perioada în care amenzile de circulație vor putea fi achitate va fi extinsă de la 48 de ore la 15 zile, începând cu anul viitor 

amenda

Perioada în care amenzile de circulație vor putea fi achitate la jumătate va fi extinsă, începând de anul viitor, de la doar 48 de ore la 15 zile lucrătoare, conform unui proiect de lege aprobat de Parlament, scrie profit.ro.
Sistemul va fi aplicat deocamdată doar în cazul amenzilor de circulație, prin instituirea unui sistem electronic și a unui cont unic de plată a amenzilor la nivel național.

Opoziția reclamă însă că prin plata amenzilor în cont unic va fi întârziată alocarea sumelor din amenzi către bugetele autorităților locale.
Proiectul de lege a fost a aprobat miercuri de Camera Deputaților prin vot final, în calitate de cameră decizională a Parlamentului, și va fi transmis spre promulgare președintelui Iohannis. Noul sistem este prevăzut să fie aplicat începând cu 1 ianuarie 2019, până la finele acestui an Guvernul fiind obligat să adopte normele metodologoce de aplicare a legii.
Astfel, se instituie o regulă generală (nu doar pentru situațiile în care prin legi speciale se prevede această posibilitate) de plată a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Exceptii de ia această regulă vor putea fi stabilite prin legi speciale numai dacă termenele de plată vor fi mai mari de 15 zile.
Procedura propusă prin proiectul de lege va fi utilizată, în ”sistem pilot”, pentru amenzile contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule.
Legea va putea fi aplicată și pentru alte amenzi contravenționale, de către organele din care fac parte agenții constatatori. pe măsura dezvoltării sistemului informatic, de la o dată stabilită ulterior prin hotărâre a Guvernului. Achitarea în numerar se va putea realiza la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților/ subdiviziunilor administativ-teritoriale sau la alte entități care se stabilesc prin normele de aplicare a legii indiferent de domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice. Plata amenzilor în condițiile noii legi va elimina obligativitatea pentru plătitor de a face dovada plății către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.
Acest lucru va fi posibil prin constituirea unui cont unic deschis la Trezoreria statului, destinat încasării amenzilor contravenționale; instituirea obligației utilizării seriei de evidență unică a procesului-verbal de constatare a contraventiei și de aplicare a sancțiunii; instituirea titlului de creanță electronic cuprinzând datele din procesul-verbal, precum și prin instituirea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

Leave a Response