|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Primăria Horezu susţine extinderea platformei industriale, prin dezvoltarea secţiei de prelucrare lemn 

Nicolae Sardarescu

 

Recent, la iniţiativa primarului Nicolae Sărdărescu, Consiliul Local Horezu a aprobat concesionarea fără licitaţie a unui teren ce aparţine proprietăţii private a oraşului către SC Costa Wood Trading SRL din Bărbăteşti. Având în vedere faptul că oraşul Horezu deţine în zona „Parc Fotovoltaic” o suprafaţă de teren de 7.019 mp, s-a decis concesionarea fără licitaţie în vederea realizării obiectivului „Extindere Platformă industrială – Dezvoltare secţie de prelucrare lemn”. Prin realizarea şi exploatarea investiţiilor avantajele sunt următoarele: se creează o bază impozabilă ce va cuprinde impozitul pe clădiri – venit la bugetul local; valoarea concesiunii terenului – venit la bugetul local; impozite şi taxe asimilate; crearea de noi locuri de muncă (reducerea şomajului la nivel de oraş); diminuarea cheltuielilor de la bugetul local determinate de asistenta şi protecţia socială; prin activitatea propusa a se desfăşura în urma realizării investiţiilor nu vor fi afectate apa, aerul sau solul; investiţiile se vor realiza în conformitate cu prevederile PUG-ului şi certificatului de urbanism; arhitectura va fi în concordanţă cu ambientul arhitectural al zonei, conferind personalitate obiectivelor ce se vor realiza; regimul de înălţime, aliniamentul, volumetria, accesele auto şi pietonale se vor realiza conform PUG aprobat. Termenul limită pentru începerea executării lucrărilor de investiţii va fi de maxim 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune. Termenul maxim de realizare a lucrărilor de investiţii va fi de 3 ani de la data obţinerii autorizaţiei de construcţie. Nerespectarea acestor termene atrage rezilierea contractului de concesiune, dând dreptul concedentului de a-1 evacua pe concesionar şi de a-l obliga la plata cheltuielilor ocazionate de aducerea terenului la starea anterioară concesionării (dacă este cazul). Conform raportului de evaluare nivelul minim al preţului concesiunii va fi de 14 euro/mp, iar durata concesiunii este de 49 ani. Nivelul minim al investiţiei va fi de minim 250.000 euro. Durata investiţiei va fi de minimum 10 ani de la punerea în funcţiune la întreaga capacitate a acesteia, iar după această perioadă obiectivul poate fi modificat printr-o altă investiţie. În vederea realizării obiectivului „Extindere Platformă industrială – Dezvoltare secţie de prelucrare lemn” se vor obţine toate avizele prevăzute în certificatul de urbanism. Investiţiile ce se vor realiza pe acest teren vor avea ca destinaţie extinderea platformei industriale care are în componenţă o secţie de prelucrare a lemnului şi o platformă de depozitare materie primă. Investitorul va lua masuri de protecţia mediului prin asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor pluviale si menajere la un sistem de canalizare care sa respecte prevederile legale in vigoare.

Leave a Response