|joi, iunie 20, 2024
  • Follow Us!

Rectificare pozitivă a bugetului local de 100.000 euro la Primăria Râmnicului 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13 august 2018, a aprobat rectificarea bugetului local pentru anul 2018, în plus cu suma de 446.700 lei (circa 100.000 euro), atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2018, rectificat, are valoarea totală de 193.693.400 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, din care 172.438.400 lei – venituri estimate pentru anul 2018 şi 21.255.000 lei – excedent an 2017. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/15 februarie 2018 a fost aprobat bugetul local pe anul 2018, precum si listele de investiţii pe surse de finanţare pentru anul curent. Valoarea totală a bugetului aprobat a fost de 191.410.000 lei. Conform ultimei rectificări bugetare, aprobată prin HCL nr. 226/31.07.2018 valoarea totală a bugetului local consolidat este de 193.246.700 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, creditele bugetare fiind repartizate pe secţiuni după cum urmează: secţiunea funcţionare – 160.742.200 lei; secţiunea dezvoltare – 32.522.500 lei. Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelorin termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarea bugetului local a vizat majorarea acestuia cu suma de 446.700 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 193.693.400 lei. Veniturile suplimentare în sumă de 446.700 lei provin din următoarele surse: 172.000 lei subvenţie de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii funcţionare a bugetului local (suma se alocă de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru finanţarea proiectului depus de municipiul Râmnicu Vâlcea – „Deşteaptă-te Române – Cântecul sub care s-a făcut Unirea”; 200.000 lei transfer de la Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru realizarea obiectului contractului de asociere încheiat între Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea şi Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al municipiul Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor organizate de Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; 74.700 lei vemituri din sponsorizări încasate după ultima rectificare de buget, aceasta având în vedere prevederile legale conform cărora donaţiile şi sponsorizăriile se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli după încasarea lor.

Leave a Response