|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Primăria Călimănești a încheiat un acord de parteneriat cu Parohia Jiblea Veche în vederea susţinerii proiectului educaţional „Şcoala de Vară” 

Florinel-Constantinescu-680x365_c

 

Conducerea Primăriei orașului Călimănești a încheiat recent un acord de parteneriat cu Parohia Jiblea Veche în vederea susţinerii proiectului educaţional „Şcoala de Vară”. Prin adresa cu nr. 19/03.07.2018, înregistrată la Primăria Orașului Călimăneşti sub nr.12.187/05.07.2018, Consiliul  Parohial al Parohiei Jiblea  Veche, prin preot paroh Negrea Constantin, în contextul Centenarului Marii Uniri şi din dorinţa de a dezvolta spiritul moral-civic al elevilor, prin angrenarea lor în diverse activităţi educaţionale, propune încheierea unui parteneriat în vederea realizării proiectului educaţional „Şcoala de Vară” care are ca scop principal atragerea unui grup de 15 – 20 de copii din comunitatea locală în diverse activităţi educaţionale care vizează viaţa socială, civică, morală şi religioasă. Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea spiritului moral-civic al tinerilor, prin ocuparea timpului liber al acestora cu activităţi care privesc în primul rând dezvoltarea spiritului moral-civic al elevilor (religie, istorie, limbă şi comunicare, educaţie civică şi pentru sănătate, muzică, pictură), care pot fi ghidate şi coordonate de cadre didactice sau alte persoane care stăpânesc anumite abilităţi, ce le pot încuraja şi dezvolta: capacitatea de colaborare şi de lucru în echipă; gândirea critică; capacitatea de luare a deciziilor; aptitudinile artistice; capacitatea de comunicare şi colaborare efectivă între copii-părinţi-profesori-comunitatea locală. Organizarea unor astfel de activităţi, prin încheierea de parteneriate educaţionale cu alte instituţii de profil (şcoală, biserică, organizaţii şi fundaţii), sunt oportune pentru a descoperi şi cultiva talente care să fie promovate la nivel de localitate prin implicarea lor în cadrul evenimentelor culturale derulate de Primăria oraşului Călimăneşti, conform Planului de activităţi al Serviciului Turism, Cultură, Agrement, pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr. 113/28.12.2017. În cadrul proiectului educaţional “Şcoala de Vară” propus, cei doi parteneri îşi asumă următoarele responsabilităţi: Parohia Jiblea Veche: propune Programul cu activităţile desfăşurate în cadrul proiectului educaţional “Şcoala de Vară”; asigură popularizarea proiectului în rândul comunităţii; supraveghează desfăşurarea activităţilor, în regim de voluntariat, cu ajutorul cadrelor didactice de la unităţile de învăţământ din localitate, precum şi alte persoane care pot să transmită cunoştinţele pe care le deţin în domeniul artei vizuale, manufactură, limba şi literatura română, religie, muzică, teatru, lectură, igienă, bucătărie etc; asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţilor. Primăria oraşului Călimăneşti: asigură, în limita sumei de 2.000 lei, costurile privind achiziţionarea materialelor didactice şi de lucru (rechizite, videoproiector, articole sportive) şi efectuarea unei excursii documentare “Să ne cunoaştem istoria judeţului nostru”; asigură accesul în parcul “Mirajul Oltului”, pentru organizarea de activităţi recreative şi sportive, pentru copii şi echipa de proiect, la o dată ce va fi stabilită cu coordonatorii proiectului; participă nemijlocit şi respectă calendarul desfăşurării activităţilor; comunică în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.

Leave a Response