|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Societatea de transport ETA a primit în premieră permisiunea de a efectua curse pe 4 trasee judeţene 

ETA autobuz

 

În prezenţa primarului Râmnicului, Mircia Gutău, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat vineri, 31 august 2018, cu unanimitate de voturi, atribuirea a patru licenţe de trasee judeţene de persoane prin curse regulate speciale: „Bujoreni – Faurecia Budeşti”, „Dispecerat Nord – Gară – Faurecia Budeşti”, „Dispecerat Nord – Faurecia Budeşti”, „Bujoreni – Râmnicu Vâlcea – SC Desleeclama Solutions SRL Budeşti”. Potrivit prevederilor din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul transportului sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de ia instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă. Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean în a căror rază administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorităţii Rutiere Române – ARR. Consiliile judeţene aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean prin curse regulate speciale, operatorii de transport rutier depun la autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean, un dosar cu un set de documente, după cum urmează: cererea; lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora; copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă; graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităţilor, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor; contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor; tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. În acest context, operatorul rutier SC ETA SA, a înaintat Consiliului Judeţean Vâlcea, cu adresa nr. 9452/10.07.2018, dosarul cuprinzând documentele menţionate, în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. Solicitarea s-a făcut în baza contractului de prestări servicii nr. 6231/29.09.2016 şi a actului adiţional nr. 1672/29.03.2018 pentru efectuarea transportului angajaţilor la şi de la SC Faurecia SRL – Sucursala Budeşti, după un grafic de circulaţie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor. Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat, prin adresa nr. 9452/17.07.2018, avizul Autorităţii Rutiere Române – ARR, Agenţia Teritorială Vâlcea, instituţie care a acordat avizul favorabil pentru eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public de persoane prin servicii regulate speciale, operatorului de transport SC ETA SA pentru traseul „Bujoreni-Faurecia Budeşti”, prin adresa nr. 4313/19.07.2018. Licenţa de traseu solicitată poate fi eliberată pentru perioada cuprinsă în contractul de prestări servicii menţionat, respectiv de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean până la 29 martie 2019.

(Petre Coman)

Leave a Response