|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

S-a scos la concurs postul de manager la Spitalul Judeţean Vâlcea! Sa castige cel mai bun: DAN PONORAN! 

Ponoran manager SJU

 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenta Valcea anunţa desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judeţean de Urgenta Valcea, str. Calea Iui Traian, nr. 201, Rm. Valcea, judeţul Valcea, in perioada 24.09.2018 – 10.10.2018, desfasurandu-se in doua etape: etapa de verificare a îndeplinirii de către candidat a condiţiilor stabilite in anunţul de concurs, etapa eliminatorie, care se va desfasura in data de 25.09.2018; etapa de susţinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura în data de 05.10.2018, ora 09.00. Calendarul de desfasurare a concursului este: termen – limita de inscriere a candidaţilor – 24.09.2018, ora 14.00; verificarea dosarelor candidaţilor – 25.09.2018 in intervalul orar 09.00 – 12.00; afişarea listei candidaţilor admişi – 25.09.2018, ora 14.00; termen limita de depunere a contestatiilor – 26.09.2018, ora 14.00; termen limita de soluţionare a contestatiilor – 28.09.2018, ora 12.00; afişarea rezultatelor contestatiilor – 28.09.2018, ora 14.00; afişarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management ale candidaţilor admişi – 28.09.2018; susţinerea publica a proiectului de management – 05.10.2018, ora 09.00; afişarea rezultatelor – 06.10.2018, ora 12.00; termen -limita de depunere a contestatiilor – 07.10.2018, ora 12.00; termen limita de soluţionare a contestatiilor – 08.10.2018; afişarea rezultatelor finale – 10.10.2018. La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager pot participa persoane fizice care întrunesc cumulative urmatoarele condiţii: sunt absolvenţi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministerului Sanatatii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii; au cel puţin 2 ani vechime in posturile prevăzute cu studii universitare de lunga durata, conform legii; nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infracţiuni comise cu intentie, cu excepţia situatiei in care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); nu au împlinit varsta standard de pensionare, conform legii. Dosarul de inscriere se depune la sediul Spitalului Judeţean de Urgenta Valcea din str. Calea lui Traian, nr. 201, Rm. Valcea, Registratura, pana la data de 24.09.2018, ora 14.00, precizandu-se numărul de pagini din dosarul primit. Persoanele si mass-media interesate sa participle la susţinerea publica a proiectelor de management vor transmite solicitarea de participare pe adresa de e-mail spitalul_valcea@yahoo.com, cu precizarea numelui si prenumelui si a eventualelor întrebări adresate candidaţilor in legătură cu proiectele de management. Participarea persoanelor interesate la susţinerea publica a proiectelor de management se face dupa ce intentia de participare a fost confirmata de comisia de concurs cu cel puţin 24 ore inainte de data susţinerii publice a proiectelor de management.

(Petre Coman)

Leave a Response