|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

Clădirea „Spitalului Vechi”, predată de Consiliul Judeţean către Ministerul Dezvoltării pentru a fi modernizată 

spital vechi

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a decis recent predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii, a amplasamentului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea – corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54”. În urmă cu 1 an, Consiliul Judeţean Vâlcea a depus la Compania Naţională de Investiţii, documentaţia pentru includerea în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unităţi sanitare din mediul urban” pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea secţiilor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situate în str. General Magheru nr. 54”. Urmare a solicitării CNI de etapizare a investiţiei şi a răspunsului Spitalului Judeţean Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea a transmis în 2017 propunerea de reabilitare în primă etapă a Clădirii C5 – Cădire corp principal – suprafaţă construită la sol 3.133 mp. În acest sens, proiectul, cu o valoare estimată de 42.248.111 lei, a fost cuprins în luna martie 2018 în lista sinteză a Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unităţi sanitare din mediul urban” – derulat de către Compania Naţională de Investiţii.

În data de 24 august 2018 au fost depuse la Compania Naţională de Investiţii toate documentaţiile tehnice solicitate pentru finanţarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea – corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru , nr.54”. În urma depunerii documentaţiilor şi studiilor tehnice premergătoare, Compania Naţională de Investiţii, care va finanţa şi derula procedurile de achziţie publică de proiectare şi execuţie lucrări, a solicitat punerea la dispoziţie a amplasamentului aferent clădirii corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr. 54, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea. Prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier specific a clădirii C5 unde funcţionează în prezent secţiile: Oftalmologie, Psihiatrie 2, Compartimentul de psihiatrie infantilă şi Secţia de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie. Se vor executa lucrări de consolidare, de reabilitare a şarpantei şi a învelitorii, lucrări de reabilitare şi recompartimentare interioară, inclusiv lucrări de refacere a instalaţiilor termice, sanitare şi electrice. De asemenea, instalaţiile interioare se vor completa cu instalaţii specifice pentru oxigen, vacuum, aer comprimat, instalaţii de semnalizare, avertizare şi stingere incendiu, instalaţie de voce – date, instalaţii de ventilaţie.

(Petre Coman)

Leave a Response