|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Baietii destepti de la firma anonima Civil Speed dau un TUN de 200 miliarde lei?! 

Civil Speed

Firma Civil Speed SRL a gasit cheia succesului financiar la… Consiliul Judetean Valcea! Dupa ce anul trecut a avut cifra de afaceri de 10.270.405 lei noi, baietii destepti de la Civil Speed dau o lovitura puternica la CJ, castigand in mod destul de dubios, in opinia noastra, chiar daca la prima vedere ar putea sa fie legal – un contract cu o valoare de ATENTIE! – 20.922.192 lei noi, adica DUBLU FATA DE INTREAGA CIFRA DE AFACERI A FIRMEI DIN ANUL 2017. Este vorba despre Proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 646B Frâncesti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiti – Serbanesti – Pausesti – Barcanele – Solicesti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915”, judetul Vâlcea, ce se deruleaza prin Programul National de Dezvoltare Locala, aprobat prin OUG nr. 28/2013, potrivit Contractului de finantare nr. 4201/12.12.2017/17636/27.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. 

Ne intrebam daca autoritatea contractanta, prin specialistii sai, s-a interesat daca firma Civil Speed are CAPACITATEA TEHNICA SI ECONOMICA sa realizeze aceasta lucrare?! Are utilajele necesare (in afara de 2-3 camioane si excavatoare), are angajati, are ingineri?! Uitandu-ne pe cifra de afaceri, pe experienta scurta a acestei firme, consideram ca va avea MARI PROBLEME sa realizeze lucrarea in termen, la parametri calitativi si, mai mult, va incurca Consiliul Judetean Valcea.

Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a avut incredere deplina in angajatii CJ, nu s-a implicat in aceasta licitatie, doar a semnat contractul bucuros ca se va realiza o lucrare benefica si necesara, in LOGICA BINELUI pentru locuitorii judetului Valcea. Totusi, in opinia noastra, ar fi oportun si benefic ca presedintele Radulescu sa se intereseze de modul in care angajatii CJ isi fac treaba in astfel de situatii. Mai ales cand este vorba de lucrari de SUTE DE MILIARDE DE LEI vechi! Cand mizezi pe buna credinta a subordonatilor apar si astfel de anomalii.

E posibil ca Civil Speed sa fi venit cu o sustinere in acest proiect, dar este naiv cineva sa creada ca in cazul in care micuta firma isi inchide baraca – va veni altcineva sa-i termine lucrarea? Sa fim seriosi!

Tragem un semnal de alarma, nu dam cu parul!

Tiberiu Pirnau

Civil Speed cifra de afaceri

 

Anunt de atribuire la Anunt de participare [CAN1004867 / 19 sept. 2018] Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915”

  • TIP PROCEDURA: LICITATIE DESCHISA
  • TIP LEGISLATIE: LEGEA NR. 98/23.05.2016
  • SECTORIALE: NU
  • TRIMIS LA JOUE: NU
  • PPP: NU
  • DATA TRANSMITERII IN SEAP:19 SEPT. 2018
DETALII

Anunt de participare:

Anunt cu transmitere la JOUE:

Da
Numarul de anunt sub care a fost publicat la JOUE: 2018/S 122-276308
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

JUDETUL VALCEA
Cod de identitate fiscala2540929,
Adresa:Strada: Praporgescu, general, nr. 1, Sector: -, Judet: Valcea,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod NUTSRO415 Valcea,
Cod Postal:240595,
Tara:Romania,
E-mail:consiliu@cjvalcea.ro; consiliuljudeteanvalcea@gmail.com,
Telefon:+40 0250732901/173,
Fax:+40 0250735617,
Persoana de contactCompartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor,
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)www.cjvalcea.ro.
Adresa profilului cumparatorului (URL)www.e-licitatie.ro,

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comunaNu .
Contractul este atribuit de un organism central de achizitieNu .

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915”

Numar de referinta:

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2018 – P.N.D.L.: Poziţia 3.

II.1.2) Cod CPV principal:

45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:

Proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 646B Frâncesti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiti – Serbanesti – Pausesti – Barcanele – Solicesti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915”, judetul Vâlcea, se deruleaza prin Programul National de Dezvoltare Locala, aprobat prin OUG nr. 28/2013, potrivit Contractului de finantare nr. 4201/12.12.2017/17636/27.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Pentru acest obiectiv de investitii au fost elaborate documentatiile tehnico-economice etapa a II-a: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, care cuprinde: expertize tehnice drum si poduri, documentatii tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor prevazute în certificatul de urbanism, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (inclusiv studiile topografice conform normelor în vigoare, studiu geotehnic). Pentru continuarea realizarii acestui obiectiv de investitii, este necesara elaborarea proiectului tehnic, respectiv etapele : a III –a -PAC si a IV –a – PT si executie lucrarilor conform acestuia. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut lapunctul I.1). Durata estimata a contractului de achizitie publica: de la data semnarii contractului de ambele parti pâna la receptia la terminarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de catre investitor. Durata efectiva de elaborare a documentatiilor este de 60 zile, de la data semnarii contractului de ambele parti. Durata de executie a lucrarilor este de 24 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrarilor, pâna la receptia la terminarea lucrarilor, conform documentatiei tehnico–economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie). Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut la punctul I.1), respectiv 15 zile inainte de data limita de de-punere a ofertelor.

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiNu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 20922192.2 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)
Moneda: RON.

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

Cod CPV principal:

45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:

RO415 Valcea

Locul principal de executare:

județul Vâlcea, comunele Frânceşti, Păuşeşti şi Pietrari, pe drumul județean 646B Frânceşti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Valoarea estimată a lucrărilor C+M fără T.V.A. = 25.910.646 lei, conform Devizului general elaborat la etapa DALI de către SC RIONVIL SRL şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 284/08.12.2017. Valoarea estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică fără TVA = 274.838 lei. . Lucrările propuse pentru achiziție sunt următoarele: -refacerea sistemului rutier pe lungime de 13.660 m, – amenajare drumuri laterale pe 10 m si a intersectiilor aferente cu acelasi sistem rutier ca al drumului.; – protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale prin realizarea de șanțuri pereate, șanturi ranfort și rigole carosabile; – asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de podețe tubulare noi și decolmatarea celor existente; -pentru consolidarea versantului adiacent drumului, in zona km 2+350-km2+650, se va executa zid de sprijin din beton armat, fundat indirect, pe coloane de diametru D=1080mm; pentru preluarea și îndepărtarea apelor care se infiltreaza în teren, pe partea stângă a drumului se va executa dren fund de șanț; – podețe tip dală de acces la proprietăți; – lucrări de consolidare şi reabilitare a podurilor; – semnalizare rutieră și siguranța circulației

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret
DENUMIRE FACTOR EVALUARE
DESCRIERE
PONDERE
Perioada de garanție a lucrărilor
Componenta tehnica
15 %
Pretul ofertei
Componenta financiara
85 %

II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni:26.

II.2.11) Informatii privind optiunile

OptiuniNu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii EuropeneNu
Tip de finantareFonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare:

Bugetul de stat – Programul National de Dezvoltare Locala. Bugetul judetului.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Contract de achizitii publice

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

S-a organizat o licitatie electronicaNu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publiceNu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicare anterioara privind aceasta procedura:

Numarul anuntului in JOUE: 2018/S 122-276308 
(Unul dintre urmatoarele: Anunt de intentie utilizat ca invitatie la o procedura concurentiala de ofertare; Anunt de participare; Anunt de transparenta ex ante voluntara)

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii

Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus – 

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt de intentie

Autoritatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului de intentie de mai susNu
SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

V.2) Atribuirea contractului

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Avand în vedere prevederile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Deoarece procedura aleasa se desfasoara integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari solicitate de operatorii economici se vor posta numai in SEAP la sectiunea „Intrebari”, iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de autoritatea contractanta numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. În cazul în care comisia de evaluare a ofertelor solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atât solicitarea, cât si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Operatorilor economici ofertanti li se reaminteste faptul ca orice informatie falsa furnizata de acestia in procedura de achizitie publica conduce la excluderea acestora de la participarea la procedura de atribuire organizata de autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). NOTA: In scopul evitarii aparitiei unor erori pe parcursul evaluarii, se solicita operatorilor economici sa procedeze la întocmirea unui opis si numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei – atat propunerea tehnica si financiara cat si documentele de calificare, astfel încât acestea sa poata fi identificate în mod facil. In urma evaluarii ofertelor, oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste cel mai mare punctaj. Daca in urma evaluarii ofertelor, doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj aferent factorului de evaluare „Pretul ofertei”. Daca si pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor autorității contractante. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din Normele aporobate prin HG nr. 395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3,
Localitate:Bucuresti,
Cod Postal:030084,
Tara:Romania,
E-mail:office@cnsc.ro,
Telefon:+40 213104641,
Fax:+40 213104642 / +40 218900745,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)http://www.cnsc.ro.

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VÂLCEA
Adresa:Strada General Praporgescu, nr 1, jud Valcea,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod Postal:240595,
Tara:Romania,
E-mail:consiliu@cjvalcea.ro,
Telefon:+40 0250732901,
Fax:+40 250735617,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)www.cjvalcea.ro.

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

19 sept. 2018

Leave a Response