|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea va aloca 2,7 milioane euro pentru plata salariilor până la sfârşitul acestui an 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Vineri, 28 septembrie 2018, Consiliul Judeţean Vâlcea va aproba utilizarea sumei de 12.520.800 lei (2,7 milioane de euro), din excedentul bugetului local, pe anul 2018 şi rectificarea anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3/31.01.2018. Conducerea CJ Vâlcea propune acoperirea sumei de 12.520.800 lei, reprezentând cheltuieli de personal, prognozate până la finele anului 2018, atât pentru Consiliul Judeţean Valcea cât şi pentru instituţiile finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, după cum urmează: Consiliul Judeţean Vâlcea – aparatul propriu – 583.000 lei; Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea – 380.260 lei; DGASPC Vâlcea – 10.232.270 lei; Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea – 313.910 lei; Centrul de Asistentă Medico-Socială Lădeşti – 35.000 lei; Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” – 320.840 lei; Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu – 40.000 lei; Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea – 438.160 lei; Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea – 22.600 lei; Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea – 154.760 mii lei. Prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3/31.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare, s-a aprobat utilizarea sumei de 25.500.000 lei din excedentul bugetului local, şi a sumei de 985.803 lei, din Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018. Din analiza fondurilor aprobate prin OUG nr.78/07.09.2018, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a rezultat faptul că suma de 466.000 lei, este total insuficientă pentru acoperirea deficitului de resurse financiare necesare efectuării cheltuielilor până la finele anului 2018. Cheltuielile neacoperite cu surse de finanţare, sunt în valoare totală de 12.520.800 lei, şi reprezintă cheltuieli de personal (cheltuieli salariale în bani şi în natură, precum şi contribuţii ale angajatorului). Potrivit prevederilor din OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, în anul 2018, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanţa şi cheltuielile cu personalul în cazul în care din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.

Prin nota de fundamentare nr. 11267/13.08.2018, aprobată de ordonatorul principal de credite, Direcţia Generală Programe şi Relaţii Externe, solicită rectificarea valorii totale a proiectului „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, în sensul majorării cu suma de 20.000 lei, pentru suplimentarea cheltuielilor privind efectuarea auditului de supraveghere pentru sistemele de management al calităţii, implementate la nivelul celor 13 instituţii publice. Suma de 20.000 lei se va asigura prin redistribuire de la obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere sediu Consiliul Judeţean Vâlcea”. Urmare celor precizate, se propune actualizarea valorii totale a proiectului „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, la suma totală de 645.000 lei.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, prin nota de fundamentare transmisă cu adresa nr.2321/10.08.2018, aprobată de ordonatorul principal de credite, solicită suplimentarea sumei de 300.000 lei, alocate iniţial din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pentru realizarea de reparaţii capitale drum acces, căi de acces, spaţii verzi parcări autoturisme, lac cu nuferi, din incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Mihăeşti cu 300.000 lei, întrucât suma alocată iniţial este insuficientă. Având în vedere solicitarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, precum şi necesitatea finalizării acestei investiţii, se propune suplimentarea cu suma de 300.000 lei, la obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale drum acces, căi de acces spaţii verzi, parcări autoturisme, lac cu nuferi din incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu Mihăeşti”. Suma de 300.000 lei, se va asigura prin redistribuire de la obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere sediu Consiliul Judeţean Vâlcea”.

Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, prin nota de fundamentare nr.2692/17.09.2018 aprobată de ordonatorul principal de credite, solicită alocarea din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a sumei de 150.000 lei pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Montare module de epurare containerizate şi înlocuire cămine de vizitare şi reţea canalizare incinta spital – Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti”. Suma de 150.000 lei se va asigura prin redistribuire de la obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere sediu Consiliul Judeţean Vâlcea”.

(Petre Coman)

Leave a Response