|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean, chemat să aprobe rectificarea bugetului propriu, a listei obiectivelor de investiţii şi a bugetelor unor instituţii 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Vineri, 28 septembrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: informare referitoare la raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pe semestrul I 2018; proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integrai din venituri proprii, precum şi suplimentarea numărului de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, pe anul 2018; proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 12.520.800 lei, din excedentul bugetului local, pe anul 2018 şi rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3/31.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50,0 mii lei, Asociaţiei Fanfara Judeţeană “Constantin Brâncoveanu” pentru proiectul “Promovarea moştenirii cuituraie locale” şi a sumei de 5,0 mii lei, Asociaţiei „Ciuleandra” pentru proiectul „Crăciun Tradiţional” din fondurile aprobate în bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pe anul 2018; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea în Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea; proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Mihăeşti-Govora Sat-Racoviţa (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L; proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Ioneşti-Băbeni-Racoviţa (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L; proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Bărbăteşti-Pietrari-Stoeneşti-Racoviţa (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L; proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Stoileşti-Olanu-Racoviţa (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L; proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Nicolae Bălcescu-Budeşti-Racoviţa (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L; proiect de hotărâre privind aderarea Judeţului Vâlcea la Asociaţia Regiunilor Maritime Periferice ale Europei (C.P.M.R.); proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale.

Leave a Response