|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Activităţi în beneficiul vâlcenilor desfăşurate în luna septembrie de preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu 

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_olanesti-radulescu-vasilache-2

 

La initiativa domnului Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, în data de 04.09.2018, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea s-a desfăşurat o întâlnire cu reprezentanţi ai conducerii CET Govora – Dinu Constantinescu, administratorul special al societăţii, Ion Roescu – Director General şi Ramona Martin – Managerul Departamentului Strategie – pentru a analiza condiţiile de îndeplinire a măsurilor asumate prin Planul de reorganizare a CET Govora. Acest document strategic aprobat în Adunarea Creditorilor CET Govora S.A. din 28.06.2018 vizează măsuri de redresare a societăţii CET Govora S.A., operatorul de termoficare urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea şi furnizorul de abur industrial şi de energie electrică către societăţile comerciale mari de pe Platforma Chimică a municipiului Râmnicu Vâlcea. În ceea ce priveşte sectorul industrial, CET Govora a semnat contractul pentru realizarea unei instalaţii de desulfurare a gazelor arse de la cazanul nr. 5 care funcţionează tot pe cărbune, urmând ca până în anul 2020 să se finalizeze şi lucrările necesare pentru denoxare şi reducerea emisiilor de pulberi la acest cazan. Marti, 04.09.2018, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a semnat contractul de servicii de elaborare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru proiectul Consolidarea şi reabilitarea termică a secţiilor Spitalului Judeţean de Urgentă Vâlcea din str. Remus Beilu nr. 3 – MATERNITATE. Proiectul urmează a fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 pentru reabilitarea termică, consolidarea şi recompartimentarea spaţiilor clădirii, precum şi intervenţii asupra instalaţilor: termice, sanitare, ventilaţie, electrice, gaze medicale etc. Tot marţi, 4 septembrie 2018, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat autorizaţiile de construire pentru executarea a două obiective de investiţii finanţate din fonduri nerambursabile. Este vorba de proiectul „Modernizare DJ 703G Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş”, în valoare totală de 84.120.609,31 lei, şi de proiectul ’’Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predeşti – Corbii din Vale – Popeşti – Ginerică – Limita Jud. Argeş”, cu o valoare totală de 82.832.635,57 lei. Ambele proiecte au obţinut finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţa regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a întâlnit joi, 06 septembrie 2018. cu reprezentanţi ai Sindicatului din Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru a discuta despre modalitatea de rezolvare a discrepanţelor salariale, dintre personalul medical şi ceilalţi angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea (personal TESA şi muncitori), ale căror salarii nu au fost majorate prin lege. În scopul identificării de resurse bugetare care să permită creşterile salariale solicitate, Preşedintele Constantin Rădulescu a discutat la Ministerul Sănătăţii şi a avut o întrevedere, pe această temă, cu managerul SJU Vâlcea, Dan Ponoran. Urmare acestor demersuri întreprinse de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, a fost identificată soluţia pentru acordarea de stimulente salariale angajaţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea care nu au beneficiat de prevederile legii salarizării unitare. Pentru rambursarea celor aproape 100 miliarde lei vechi investiţi în ultimii 4 ani de Consiliul Judeţean Vâlcea şi de celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale în unităţile de primiri urgenţe (UPU) şi în ambulatoriile spitalelor din subordine, a fost identificată o oportunitate de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – proiecte nefinalizate. În acest sens, atât pentru UPU, cât şi pentru ambulatorii, au fost create parteneriate cu Ministerul Sănătăţii, Consiliul Judeţean Gorj şi spitalele judeţene, municipale şi orăşeneşti din cele două judeţe. Întrucât proiectele ar fi devenit neeligibile, deoarece activităţile Ia spitalele din judeţul Gorj declarate ca nefinalizate au fost de fapt finalizate, Consiliul Judeţean Vâlcea, spitalele din judeţul Vâlcea şi două spitale din judeţul Gorj au fost incluse în alte parteneriate ale Ministerului Sănătăţii cu spitale din Regiunea Sud-Vest Oltenia, care au beneficiat de investiţii finanţate de Banca Mondială. În data de 07.09.2018 au fost transmise spre finanţare proiectele „îmbunătăţirea accesuiui populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia la servicii medicale de urgenţă, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” cu o valoare totală de peste 192 miliarde lei vechi şi „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă”, cu o valoare totală de peste 326 miliarde lei vechi. Prin aceste proiecte se urmăreşte rambursarea sumelor plătite din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, din veniturile proprii ale spitalelor şi de Ia bugetul de stat pentru investiţiile din unităţile sanitare din Regiunea Sud- Vest Oltenia, în perioada 2014-2018. Au fost încadrate ca şi cheltuieli în aceste proiecte achiziţiile realizate de Consiliul Judeţean Vâlcea pentru dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea cu: o masă de operaţie ortopedică, un ecograf si două îniectomate pentru Unitatea de Primiri Urgenţe, iar pentru Ambulatoriu cu un computer tomograf multislice cu minim 16 slice-uri. Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, a semnat vineri. 07 septembrie 2018, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, contractul de achiziţie publică de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea”. Contractul de proiectare şi execuţie lucrări, cu o valoare de 5.559.161,23 lei fără T.V.A., presupune reabilitarea termică a Complexului, înlocuirea acoperişului, lucrări de finisaje interioare, modernizarea instalaţiei electrice, sanitare şi termice, precum şi montarea unui lift nou. Marti, 11 septembrie a.c., a fost semnat contractul nr. 12521/2280 din 11.09.2018,          pentru obiectivul de investiţii „Refacere pod din beton armat şi amenajări hidro amonte şi avai, situat pe DJ 646 E, Bodesti-Bărbăteşti, peste pârâui Otăsău, comuna Bărbăteşti”, în valoare de 2.603.370 lei (fără TVA), din care proiectare 123.970 lei (fără TVA), având o durată de execuţie de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor. Fondurile au fost alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie Ia dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 11.09.2018. Vineri, 14 septembrie 2018, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a vizitat şantierul lucrărilor de reabilitare a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Şcoaia Popuiară de Arte şi Meserii, pentru a verifica personal modul şi ritmul de realizare a investiţiei.  Vineri 14 septembrie 2018, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Răduiescu, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai ISU Vâlcea, SGA Vâlcea, Apavil şi RAJDP Vâlcea, pentru a identifica împreună soluţii de rezolvare a problemelor generate de deplasarea albiei Pârâului Luncavăţ, în zona sursei de alimentare cu apă a localităţii Şirineasa. Având în vedere că situaţia este una care poate fi încadrată în categoria calamităţi, după întrunirea Comitetului Local pentru Situaţiii de Urgenţă şi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, urmează ca să se stabilească soluţia tehnică şi să se iniţieze proiectul de hotărâre de Guvern, pentru obţinerea fondurilor necesare punerii în siguranţă a sursei de alimentare cu apă a comunei Şirineasa şi restabilirii cursului Pârâului Luncavăţ. Marti, 18.09.2018, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Răduiescu, s-a deplasat la sediul societăţii CET Govora, unde s-a întâlnit cu reprezentanţii conducerii acestei societăţii. Scopul principal al întâlnirii a fost analiza condiţiilor pentru asigurarea stocului de cărbune pentru sezonul rece, astfel încât să poată fi furnizate, fără sincope, atât energia termică către populaţia Municipiului Rm. Vâlcea, cât şi energia electrică şi aburul industrial, către agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe Platforma Chimică Rm. Vâlcea. Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, a semnat miercuri. 19 septembrie 2018, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, contractul de achiziţie publică de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646 B Frânceşti (DJ 646) – Coşani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Baroanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67)”, cu o valoare totală de 24.897.408,71 lei (inclusiv TVA). Drumul Judeţean 646 B porneşte din localitatea Frânceşti (din DJ 646) şi se continuă pe teritoriul comunelor Păuşeşti şi Pietrari (DN 67) şi va beneficia de lucrări de refacere şi reabilitare a sistemului rutier, de construire şi consolidare de poduri, amenajare de şanţuri, rigole şi podeţe, precum şi de construirea unui zid de sprijin. Tot miercuri, 19 septembrie 2018. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a deplasat în localităţile Frânceşti, Păuşeşti Otăsău şi Pietrari, unde, alături de specialişti din cadrul insituţiei, a predat amplasamentul constructorului, în vederea demarării lucrărilor de proiectare şi execuţie. Miercuri. 19 septembrie a.c.. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a vizitat şantierul lucrărilor de punere în siguranţă a podului pe DJ 656 Olăneşti-Comanca-Tisa-Vila 1 Mai, de la km 1 + 950, pentru a verifica personal modul în care se desfăşoară activitatea demarată de constructorul care a contractat lucrarea. Contractul, în valoare 1.399.459,02 lei, presupune realizarea unor lucrări de reabilitare, reparaţii şi consolidare la suprastructura şi infrastructura podului, precum şi la racordarea cu terasamentele. La finalizarea lucrărilor, se va asigura o parte carosabilă cu lăţimea de 7,00 m, care va permite circulaţia pe 2 fire şi va dispune de trotuare cu o lăţime de 1,20 m şi parapet de siguranţă de tip elastic. De asemenea, se vor executa lucrări de degajare a albiei de vegetaţie, de reprofilare a ei în zona podului, precum şi de protecţie a fundaţiei pilei P2. Joi. 20 septembrie a.c,. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat autorizaţia de construire privind executarea lucrărilor pentru un nou obiectiv de investiţii finanţat din fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţa regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Este vorba de proiectul ”Modernizare DJ 678, Limita Judeţ Oit – Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgioiu – Gaiicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza – Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea”, cu o valoare totală de 151.954.848,76 lei. Principalele lucrări de modernizare ale acestui drum judeţean vor consta în: asfaltarea pe o lungime de 38,554 km, consolidarea celor 23 poduri de pe traseul drumului, amenajarea a 1.691 podeţe de acces, amenajarea intersecţiilor, acceselor şi trotuarelor, amenajarea a 35 de staţii de transport public, precum şi realizarea de alveole şi dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor pluviale.

Leave a Response