|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Consiliul local din Pietrari a decis dizolvarea SC Apă Canal Valea Otăsăului SRL, deţinută integral de primărie 

Pietrari-nicolae-moraru

 

Consiliul local al comunei Pietrari, în numele Primăriei – asociat unic la SC Apă Canal Valea Otăsăului SRL, a decis recent dizolvarea, lichidarea si radierea societatii. S-a aprobat transferarea dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimonial societatii, către asociatul unic UAT Comuna Pietrari. SC Apă Canal Valea Otăsăului SRL a fost înfiintata in anul 2015 prin HCL nr. 43 din 17 decembrie 2015, in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Prin aceeaşi hotarare s-a stabilit capitalul social al societatii in suma de 200 lei fiind impartit in 20 de acţiuni in valoare de 10 lei fiecare. Capitalul social este detinut in proporţie de 100% de UAT comuna Pietrari. Obiectul principal de activitate al societatii este captarea, tratarea si distribuirea apei iar obiectul secundar este colectarea si epurarea apelor uzate. Având in vedere ca UAT Pietrari este mebru in Asociaţia APA Valcea si operatorul regional pe serviciu de apa si canal este SC APAVIL Valcea, Consiliul Local a hotarat ca incepand cu data de 1 decembrie 2017 serviciu de apa si canalizare sa fie concesionat prin gestiune directa catre operatorul regional. Concesionarea a avut in vedere extinderea, modernizarea si tehnologizarea serviciului in contextul obţinerii de fonduri europene prin Asociaţia APA Valcea. Prin delegarea gestiunii activitatii de apa si canal a Comunei Pietrari si a concesionarii prin gestiune directa a serviciului de salubrizare catre SC APAVIL Valcea, SC Apă Canal Valea Otăsăului SRL a ramas fara obiect de activitate si respectiv fara posibilitatea de a desfasura activitati incepand cu 1 decembrie 2017. Conform prevederilor din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale si din statutul societatii se impune dizolvarea societatii ca umare a imposibilităţii realizarii obiectului de activitate al societatii. Odată cu înfiintarea societăţii au fost date în administrarea bunurile celor două servicii – apă şi canal, bunuri de retur.

Leave a Response