|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Edilul-şef al oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, a scos la licitaţie un proiect pentru modernizarea străzilor Ungureni şi Uzinei 

Bogdan babeni

 

Potrivit unor precizări ale primarului oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, s-a reuşit scoaterea la licitaţie a unui proiect pentru modernizarea străzilor Ungureni şi Uzinei, investiţie care se va realiza tot din bugetul local: „Acest proiect se va derula pe o perioadă de doi ani. Bugetul local nu ne permite mari investiţii, dar încercăm să mişcăm lucrurile. Veţi vedea că, în 2020, oraşul Băbeni va căpăta o altă înfăţişare. Dacă reuşim să asfaltăm şi cele două străzi, Uzinei şi Ungureni, atunci ne vor mai rămâne vreo şapte capete de străzi, şi închidem infrastructura de la Băbeni. Pentru modernizarea infrastructurii nu există fonduri europene sau condiţiile sunt de aşa natură încât să nu îndeplineşti punctajul. Avem şi noi colaborare cu o firmă de specialitate pe fonduri europene şi am înţeles că se vor deschide câteva linii de finanţare la începutul anului viitor, vom vedea ce putem accesa şi noi”. Mai spunem că Primăria orașului Băbeni este beneficiar al proiectului „SISTEM Băbeni  – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă în Băbeni”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul activității A1 – Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie, s-au continuat acțiunile de pregătire a membrilor grupului țintă pentru „Stimularea accesului la educatie timpurie”, „Combaterea fenomenului de parasire timpurie a scolii” și „ Activitati educative remediale de tip a doua sansa”. În cadrul subactivității proiectului A4.1. Furnizarea de servicii sociale/medicale/socio-medicale, având în vedere ca MEN a dat aviz negativ privind schimbarea destinației cabinetului Scolii Gimnaziale Valea Mare, din „cabinet medical şcolar” în „cabinet medical comunitar”, responsabilul activitati socio-medicale, a revenit asupra adreselor inaintate la minister, prin adaugarea de noi precizari, menite sa clarifice anumite aspecte in vederea obtinerii avizului favorabil de functionare a cabinetului. Au fost continuate cursurile cu membrii grupului țintă pentru „Furnizarea serviciilor de consiliere profesionala pentru viitorii antreprenori” și „Furnizarea programului de formare antreprenoriala”. La data de 3 septembrie 2018, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie aferentă obiectivului de investiţii „Asfaltare străzi în oraşul Băbeni”, în valoare de circa 22 miliarde de lei vechi. În vara acestui an, primarul oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, a lucrat din plin la asfaltarea următoarelor artere: Aleea Brutăriei, Dealul Grecilor, Râioasa, Brâncuşi, Braia, Berbeniţei, Dejului, Morii, Oromului, etc.

Leave a Response