|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

 Mega-proiectul de infrastructură din Râmnicu Vâlcea a primit „verde” din partea ADR Sud-Vest Oltenia 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

 

Cu adresa nr. 31758/26.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 44520/26.11.2018, ADR Sud Vest Oltenia a informat cu privire la demararea etapei precontractuale ca urmare a finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară şi a solicitat pentru continuarea procesului de contractare, hotărârea de aprobare a mega-proiectului „Construirea unei artere de legătură între b-dul N.Bălcescu şi b-dul Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi” şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în hotărâre urmând a fi incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. De asemenea, prin solicitarea de clarificări nr. 30545/14.11.2018 transmisă de ADR SV Oltenia în etapa de evaluare tehnică şi financiară, s-a solicitat corelarea bugetului din cererea de finanţare cu valoarea bugetului din devizul general centralizat”, fiind astfel necesar a se actualiza devizul general centralizat aprobat prin HCL nr. 317/08.10.2018, la valoarea totală rezultată în urma acestei solicitări de clarificări. În conformitate cu bugetul cererii de finanţare, valoarea totală a proiectului „Construirea unei artere de legătură între b-dul N.Bălcescu şi b-dul Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi” este de 70.212.360 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 32.168.911 lei şi valoarea totală neeligibilă 38.043.448 lei.

În aceste condiţţii, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2018, a aprobat proiectul „Construirea unei artere de legătură între b-dul N. Bălcescu şi b-dul Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/4/4.1/2 proiecte nefinalizate. Contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 643.378,24 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Construirea unei artere de legătură între b-dul N. Bălcescu şi b-dul Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea. S-a mai decis asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Prin hotărârea nr. 317/08.10.2018, Consiliul Local a aprobat devizul general centralizat, indicatorii tehnico-economici si descrierea investiţiilor aferente cererii de finanţare „Construirea unei artere de legătură între b-dul N.Bălcescu şi b-dul Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi”. În cadrul apelului de proiecte POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitâţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, a depus în data de 09.10.2018 prin intermediul aplicaţei MYSMIS, cererea cod SMIS 126678, pentru acordarea finanţării proiectului respectiv. Obiectivul general al proiectului mai sus menţionat îl reprezintă creşterea atractivităţii şi îmbunătăţirea accesibilităţii şi a confortului de utilizare a transportului public şi a mijloacelor de transport nemotorizate, astfel încât acestea să ofere o alternativă reală la folosirea autoturismelor personale. Prin realizarea lucrărilor de prelungire a bulevardului Tineretului spre nord până la pasajul realizat peste b-dul Tudor Vladimirescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran, se realizează legăturile rutiere cu structura pasajului realizat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, precum şi toate legăturile rutiere care vor asigura accesul dinspre cartierul Ostroveni spre centru şi nordul oraşului. Noile rute vor fi deservite de către mijloacele transport ce se vor achiziţiona prin proiect. Dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule noi, nepoluante, cu facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă şi sisteme de supraveghere video (pentru creşterea gradului de siguranţă al pasagerilor) va oferi oportunităţi îmbunătăţite noilor pasageri, oferind o alternativă viabilă şi confortabilă utilizării autoturismelor personale. De asemenea, prin proiect de realizează extinderea reţelei de piste pentru biciclete, urmărindu-se astfel creşterea numărului de utilizatori pentru acest mijloc de transport nemotorizat. Astfel, măsurile propuse vor contribui la scăderea anuală a deplasărilor cu autoturisme, la scăderea anuală a emisiilor de echivalent CO2 generate de transport.

(Petre Coman)

Leave a Response